Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar


2022-05-20

Bild: Uddevalla Energi

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som bor och verkar i Uddevalla.

I Uddevallahems senaste nyproduktion Bastionen ser vi exempel på hur bolagen valt att samarbeta kring möjligheten att leverera en både unik och hållbar lösning för el och värme.

– Vi tycker det är riktigt roligt att tillsammans med Uddevallahem få verka för ett hållbart Uddevalla. Att vi dessutom tillför ny förnybar elproduktion och hållbar värme gör gott både för dem som kommer flytta in i Bastionen och för övriga Uddevalla säger Martin Ydergren, affärsansvarig för energitjänster på Uddevalla Energi.

De som flyttar in i kvarteret Bastionen kommer i första hand att få sin hushållsel från solcellerna och i andra hand från elnätet. Huset har solceller på taket som genererar el till ett batteri i fastigheten, vilket gör att den solel som produceras på dagen kan användas när solen gått ner. Dessutom är huset kopplat till Svenska Kraftnäts marknad för frekvensreglering som möjliggör att batteriet kan bidra till att reglera eventuellt underskott eller överskott på elnätet.

– Denna installation är förmodligen den första av sitt slag i Uddevalla kommun vilket gör det extra roligt, säger Andreas Skälegård som är Energi- och installationssamordnare på Uddevallahem.

Det finns väldigt många fördelar med att samarbeta för invånarna i Uddevalla. Det blir en speciell kraft när det finns möjlighet för att tänka långsiktigt och göra hållbara val för hela Uddevalla.

– Det är också viktigt att vi kan sporra och utmana varandra, något jag är övertygad om gör oss mer skickliga och ökar kunskapsnivån. Uddevalla Energi får en värdefull bild in i verksamheten för att se vilka produkter som behövs på marknaden och Uddevallahem får mycket teknisk kunskap från oss.

Eftersom båda parterna är stora aktörer finns det möjlighet att påverka Uddevallas framtid gällande hållbara energilösningar.

– Med Uddevalla Energi får vi en stabil leverantör som i sin tur skapar ett långsiktigt utbyte av kunskap. Jag som kund skickar gärna tillbaka feedback och mätvärden för att vi ska kunna skapa ännu mer effektiva produkter framåt hakar Andreas i.

Det är inte bara Uddevallahem och Uddevalla Energi som gynnas av energieffektivisering. De som flyttar in i den nybyggda fastigheten Bastionen kommer även de dra nytta av investeringen.

Den ena delen är självklart utifrån miljöaspekten. En hyresgäst kommer enkelt förklarat kunna rosta sin frukostmacka på morgonen och då använda energi från solcellerna på taket. Den andra delen handlar såklart om kostnaden som kommer kunna hållas nere tack vare att fastighetsbolaget väljer att investera i framtiden.

– Bygger vi långsiktigt och smart gör det att vi får pengar över till att investera i våra områden och fastigheter, vilket gynnar både dagens och morgondagen kunder. Om Uddevallahem ska göra verklig samhällsnytta handlar det inte bara om att sätta upp solceller och trycka ut el i nätet när alla andra aktörer gör det. Utan som i detta fall även jobba med batterilagring och tillföra effekten när elnätet behöver det. Där ser jag oss som en kompetent fastighetsägare som tar ansvar för effektiviseringen säger Andreas.

Båda aktörerna väntar med spänning på resultatet av investeringen då installationen är unik för en sådan här stor anläggning.


Ett mer effektivt fjärrvärmenät
Ett annat samarbete som också pågår är inom fjärrvärmen. Fjärrvärmen har länge varit ett tryggt och hållbart uppvärmningsalternativ för stora delar av Sverige. Det är inte många som vet att fjärrvärmen fortfarande är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme.

Även här testar Uddevalla Energi och Uddevallahem ny teknik tillsammans och är bland de första Sverige som installerat just den här produkten.

Den nya tekniken är en fjärrvärmecentral med ny inkopplingsprincip kallad MCC (mellankylanslutning) som Uddevallahem installerat i ett hyreshus nyligen. Den här typen som kallas MCC-central, ger högre temperaturdifferans på fjärrvärmen så att returvattnet kommer fram kallare. Principen innebär i korthet att energin i VVC returen utnyttjas för uppvärmning av fastigheten. Vinsten blir en bättre skillnad i temperaturen än en traditionell anslutning, vilket gynnar hela fjärrvärmenätet och även de enskilda produktionsanläggningarna.

Man kan enkelt förklara det så här säger Andreas Skälegård som håller i projektet för Uddevallahem.

– Om en skogsägare enbart säljer alla långa, raka, kvistfria träd till fintimmer, så kan en viss del av skogsproduktionen komma till användning. Men om skogsägaren säljer allt som inte är rakt eller kvistfritt till massaved, samt toppar och grenar som flis, så kommer mycket mer av träden till användning, trots att det är samma mängd träd som kommer att kapas.

Även detta projekt handlar till stor del om att hjälpa varandra att utveckla produkter som kan vara till nytta för många. Fjärrvärmenätet som gör stor miljönytta för Uddevalla och Europa behöver hänga med i utvecklingen och då måste vi också våga testa ny teknik.

– Vi vill vara med och driva effektiviseringen i fjärrvärmenätet. Vi anser att det är en utveckling som är viktig både för oss men lika mycket ur ett samhällsperspektiv där vi behöver tänka hållbart säger Andreas.

Det går redan att se ett positivt resultat för den nya MCC-centralen i en lägre retur och förbättrad effektivitet i det gemensamma nätet. Uddevallahem planerar att installera en likadan produkt i fler fastigheter. En fördel till med MCC-centralerna är att de levereras komplett med avancerad styr- och mätteknik. Det gör att man mycket snabbare kan installera den husets värmecentral, så avbrottet för hyresgästernas varmvatten blir mycket kortare.

– Det är tacksamt att ha en kund som är så snabbfotad och intresserad av ny teknik. Samtidigt som det såklart är viktigt för oss att sälja produkter som underlättar för våra kunder, viket vi kan se att den här gjort säger Carl Wallström, distributionschef på Uddevalla Energi


Källa: Uddevalla Energi

Skriv utPontus Löfgren, elektriker på Emil Lundgren, drar kablar till brandlarmet i Science Park Towers.
Pontus Löfgren, elektriker på Emil Lundgren, drar kablar till brandlarmet i Science Park Towers.

Hållbara transporter till Science Park Towers i Jönköping

Jönköping är på väg att få ett nytt landmärke i och med byggnationen av det 15 våningar höga Science Park Towers. Projektet genomsyras av minskad...

Läs mer

Svevia anlägger inför vindkraftpark på Stöllsäterberget

Svevia bygger 16 kilometer väg och anlägger marken när den nya vindkraftparken...

Läs mer
Berth Larsson, regionchef på Peab.

Peab förbereder för utbyggnad av avloppsreningsverk i Trollhättan

Peab har fått uppdraget att fortsätta utföra förberedande sprä...

Läs mer


Skandinaviens mest energieffektiva hotell vann Solna stads miljöpris 2022

Solna stads miljöpris 2022 går till Fabege och Nordic Choice Hotels i sin roll som...

Läs mer
Akademiska Hus fastighet Albanova.

Bolag inom Ecoclime Group tecknar avtal med Akademiska Hus

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har fått förtroendet att installera ny...

Läs mer


Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har...

Läs mer


Bravida Danmark installerar för 150 miljoner i nytt fastighetsprojekt

Bravida Danmark har tecknat avtal med AGC Biologics A/S att utföra alla tekniska...

Läs mer
Fasad från parken (bilden är en illustration).

Instalco får uppdrag vid Handelshögskolan i Göteborg

Instalcobolaget Elektro-Centralen har fått uppdrag vid bygget av en ny byggnad för...

Läs mer


Assemblin skalar upp säkerhetserbjudandet

Efterfrågan på säkerhetsinstallationer förväntas växa i och med...

Läs mer


Nu är spaden i marken – HPSolartech bygger solparker

Utanför Ronneby, Olofström och Töreboda har HPSolartech just dragit igång...

Läs mer
<span>Robin Lindström, projektledare framför Nyköpings lasarett.</span>

GK fortsätter leverera installationer till sjukhus

GK har fått ytterligare en order på att leverera luftbehandlingsinstallationer för...

Läs mer


BRABO installerar cirkulära duschar i hyresfastighet

BRABO inleder ett samarbete med Orbital Showers, vars idé med cirkulära duschar hä...

Läs mer
Skissbild av Lyra, &Ouml;rebros nya vattenreservoar.

Höjd säkerhet och ökad kapacitet när Lyra ersätter Svampen

För att säkra örebroarnas tillgång till rent dricksvatten för lång...

Läs mer


Så kan inomhusmiljön göra oss friskare och få oss leva längre

De ljudnivåer som vi utsätts för i hemmet, på arbetsplatser och i skolor har...

Läs mer


Bergendahls El levererar framtidens mobila kraftförsörjning

Via dotterbolaget Elektra Elteknik erbjuder Bergendahls El Gruppen nu en komplett lösning...

Läs mer
Den tidigare helt mörka lekplatsen är numera fint upplyst utan att det stör grannarna.

Smart belysning skapar trygghet vid lekpark i Tensta

När det var dags att belysa den nyrenoverade lekplatsen vid Einar Mattssons fastighet i Tensta...

Läs mer

Lindbäcks bygger 183 hyresrätter åt Familjebostäder

Första spadtaget i Bandhagen tillsammans med representanter från Familjebostäder och Peab. Hanna Ivansson, Lindbäcks, i mitten. Fotograf Fredrik Hjerling.

Lindbäcks har börjat producera lägenheter för projektet Filmen för...

Läs mer


Bravida installerar på två hotellprojekt i Kirunas stadsomvandling

Bravida har fått i uppdrag av LKAB och Nåiden Bygg AB att utföra installationer i...

Läs mer


Två nya VS-uppdrag till Assemblin Norge

Assemblin i Norge har tecknat två nya uppdrag inom värme och sanitet med ett berä...

Läs mer


Mest lästa
Geggus

imex

nora-linde-frakt

piltorps

Ketherm

Rental Prop
Industrinät
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se