Veidekke första byggföretag i Skandinavien med nettonoll-klimatmål verifierade av SBTi


2022-09-06

Bild: Veidekke

Veidekke tar en aktiv roll i att förverkliga det gröna skiftet och skärpte förra året sitt klimatmål för att nå nettonollutsläpp till 2045. Nu har bolaget, som första byggföretag i Skandinavien och tredje i världen, fått sina kortsiktiga och långsiktiga klimatmål verifierade av det välkända Science Based Target initiative (SBTi).

– Vår affärsmodell måste vara lika relevant i en nettonollekonomi som den är idag och klimatet är därför ett strategiskt fokus för Veidekke. Att våra klimatmål nu tredjepartsverifieras genom SBTi bekräftar att Veidekkes klimatmål ligger i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C, säger Catharina Bjerke, hållbarhetschef på Veidekke.

– För att säkerställa att vi når nettonoll är det bråttom att minska utsläppen redan nu. Veidekke har fördelat målet i form av växthusgasbudgetar för vart och ett av verksamhetsområdena och vi följer upp klimatmålen på samma sätt som våra finansiella och arbetsmiljörelaterade mål, säger Bjerke.

I verifieringen har SBTi gått igenom ett omfattande underlag från Veidekke, för att bekräfta att kortsiktiga (2030) och långsiktiga (2045) mål – samt Veidekkes underlag för arbetet – ligger i linje med vetenskapligt baserade kriterier. Vetenskapsbaserade mål visar hur mycket och hur snabbt företag måste minska utsläppen av växthusgaser för att nå Parisavtalets mål att minimera den globala temperaturökningen till 1,5 °C och förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Mer än 3500 företag, inklusive 324 skandinaviska, har åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Av dessa har 50 företag fått sina nettonollmål verifierade och Veidekke är ett av endast tre byggföretag i världen med SBTi-verifierade nettonollmål.

Veidekke ska först halvera utsläppen till 2030 och sedan nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2045. Nettonollutsläpp innebär att koncernen ska minska utsläppen i hela värdekedjan så mycket som möjligt och neutralisera eventuella restutsläpp genom koldioxidavskiljning eller andra metoder som permanent avlägsnar koldioxid från atmosfären. Genom egen innovation, kompetensanvändning och nära samverkan med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners ska Veidekke bidra till att minska negativ påverkan på klimat och miljö samtidigt som det skapar mervärde.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden (WWF). SBTi arbetar för att definiera och främja bästa praxis för utsläppsminskning och nettonollmål i linje med klimatvetenskapen; tillhandahåller tekniskt stöd och expertis till företag som fastställer vetenskapligt baserade mål baserade på den senaste klimatforskningen, och samlar team av experter som kan ge företag oberoende bedömning och verifiering av sina klimatmål.


Källa: Veidekke

Tipsa en vän     Skriv utI mobilitetshuset Solkvarteret har solcellerna integrerats i fasaduttrycket.
I mobilitetshuset Solkvarteret har solcellerna integrerats i fasaduttrycket.

Här är snyggaste solenergihuset

Mobilitetshuset Solkvarteret i Malmö, ritat av FOJAB, har södra Sveriges finaste solanläggning. Det menar föreningen Solar Region Skåne som tilldelar Solkvarteret utmä...

Läs mer


Assemblin installerar värme och sanitet i bostadsprojekt i Göteborg

Assemblin har fått uppdraget att utföra VS-installationer i bostadsområdet...

Läs mer
Hudiksvalls sjukhus.

Energieffektivisering i fokus när Caverion och Peab tecknar avtal för Hudiksvalls sjukhus

Caverion har tecknat ett avtal med Peab där Caverion ansvarar för projektering och...

Läs mer


Militär teknik används av fastighetsägare för att spara in på elkostnader

Den pågående energikrisen skapar stora utmaningar för såväl enskilda...

Läs mer


Schneider Electric hjälper Catena att skapa framtidens hållbara byggnader

Schneider Electric bistår Catena med att uppgradera till nästa generations system fö...

Läs mer

Peab ansluter sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande


För att lösa samtidens och framtidens utmaningar kring byggsektorns klimatpåverkan...

Läs mer


Urbana grönområden allt viktigare för att bekämpa klimatförändringarna

I framtiden förväntas urbana grönområden spela en allt viktigare roll när...

Läs mer


Bravida Norge installerar energieffektivt när Tromsø bygger ny skola

Bravida Norge står för alla tekniska installationer när Peab Bjørn Bygg...

Läs mer
Karolina Brick, hållbarhetschef Riksbyggen, Johanna Frelin, vd Riksbyggen och Mari-Louise Persson, miljö- och energichef Riksbyggen.

Solceller och energieffektivisering viktigast för att göra bostadsrättsföreningen mer hållbar

53 procent anser att installation av solceller är viktigast för att göra den egna...

Läs mer


Bravida Norge levererar brandsäkerhet åt en av Norges största fastighetsförvaltare

Bravida Norge har tecknat ramavtal med Oslobygg KF, en av de största fastighetsfö...

Läs mer
Solceller från Telge Energi.

Telge Energi levererar 100 procent förnybar el i nytt ramavtal med HSB

Telge Energi har tecknat ett nytt ramavtal med HSB Södertörn, Södermanland och...

Läs mer


Energibehov i elektrifierade byggprojekt undersöks

Byggandet av framtidens stadsdelar kommer i allt högre utsträckning ske med hjälp av...

Läs mer
Visionsbild över Falu lasaretts utbyggnad (bilden är en illustration).

Assemblin installerar vid expanderande Falu lasarett

Assemblin har fått ytterligare ett större installationsuppdrag vid Falu lasarett, som nu...

Läs mer


Miljonsatsning ska öka återbruk av byggprodukter

Archus är en av aktörerna som ingår i forskningsprojektet ”Bygg med bä...

Läs mer
Fastighetsbolaget Wihlborgs i Helsingborg är en av de kunder som nappat på Öresundskrafts negativa utsläppsverifikat.

Wihlborgs och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Fastighetsbolaget Wihlborgs har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av...

Läs mer


Nu värmer algodling över 2500 lägenheter i Gustavsberg

Nu har överskottsvärme från AstaReals algodling börjat användas för...

Läs mer
I Wallenstams nyproduktion Bersån i Kvarngärdet, Uppsala har klimatförbättrad betong använts i byggnationen. Hit välkomnas de första hyresgästerna under våren nästa år.

Klimatförbättrad betong bidrar till klimatmål

Klimatförbättrad betong är en viktig framgångsfaktor i arbetet med Wallenstams...

Läs mer
Inom begreppet anläggningsprojekt ingår såväl statliga, kommunala som privata projekt där anläggningsarbeten utförs för att bygga exempelvis vägar, järnvägar, gator, torg, industriområden och parker. Bilden får användas fritt i samband med denna artikel

WSP i nytt forskningsprojekt:

Vad menas med klimatneutralitet?

Kan vi med säkerhet säga att ett bygg- och anläggningsprojekt är...

Läs mer
Eitech ansvarar för leverans och installation av bland annat en mottagningsstation och nio nätstationer när Regenergys bygger ett nytt och klimatsmart växthus som återvinner restvärme från närliggande industri (bilden är en illustration).

Eitech bidrar i Regenergys satsning på ett klimatsmart växthus

Regenergy-projektet har valt Eitech att ansvara för säkerställandet av elfö...

Läs mer


Mest lästa
imex

Robota Pumpshoppen

Ketherm

aircoil

Streambim
Industrinät

asamuelsson

Dimtek

Fogfria ytor

Kamic

Lindinvent
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se