Midroc får markanvisning av Stockholm stad för Parkstråket i Östberga


2021-12-07

Bild: White/Midroc

Projektet Parkstråket i Östberga ingår i stadsutvecklingsprojektet Årstafältet-Östberga och är en del av Östbergaprogrammet. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder till Midroc Properties. Beslutet togs i exploateringsnämnden 25 november.

Den aktuella tomten ligger i sluttningen mellan Östbergabackarna och gångstråket i parken mellan Östberga och Liseberg. Här föreslås ca 100 nya lägenheter motsvarande totalt ca 6 500 kvm total yta.

– Det är oerhört roligt att vi får vara med och utveckla Östberga. Vi har tagit fram ett projektförslag tillsammans med White Arkitekter som visar exempel på en fantastiskt fin förtätning i ett expansivt område nära Stockholms innerstad som snart kommer få ännu bättre kommunikationer, säger Jakob Ljunggren, affärschef på Midroc Properties.

– Vi är väldigt glada att få fortsätta utveckla det här strategiskt viktiga bostadsprojekt ihop med Midroc. Här ser vi en unik möjlighet att tillsammans skapa ett projekt som binder ihop Östberga, Liseberg och Årstafältet, och skapar trygga stråk för människor att röra sig på i en stadsmässig, formstark och hållbar förpackning, säger Fredrik Fernek, partner och gruppchef på White Arkitekter.

Midrocs projekt innehåller fem nya punkthus, mycket kraft har lagts på hur ytorna mellan husen ska utformas och bl.a. föreslås en grillplats på allmän plats som även andra Östbergabor kan ha glädje av. Midroc planerar även för en lokal, för till exempel ett café, i hörnet mot Östbergabackarna, närmast Östberga centrum. Midrocs förslag visar genom sin utformning och lägenhetsstorlekar på en ambition att skapa attraktiva bostäder i Östberga och möjliggöra flyttkedjor från exempelvis villor i närbelägna Liseberg.

Exploateringskontoret på Stockholm stad bedömer att projektet Parkstråket kommer att bidra positivt till utvecklingen av Östberga genom ett mer varierat bostadsutbud, ökad trygghet både i Lisebergsparken och i gatumiljön och genom den stärkta kopplingen mellan Östberga och Liseberg.


En del av Stockholm stads motivering bakom beslutet löd:
”Midroc bedöms vara en långsiktig aktör med stor bredd och variation i genomförda projekt. Årstafältet-Östbergaprojektet har sedan tidigare god erfarenhet av bolaget genom deras medverkan i Årstafältets etapp 2 och ser att byggaktören anstränger sig för att uppfylla stadens mål.”


Källa: Midroc

Skriv ut

Tävlingsvinst – C.F. Møller Architects bidrar till framtidens stad vid vattnet

HafenCity Hamburg är Europas största stadsutvecklingsprojekt i en innerstad och fungerar som prototyp för framtidens europeiska hamnstad. C.F. Møller Architects bidrar till...

Läs mer
Roch-services
Bilden är en illustation.

Peab bygger lägenheter och radhus i Bekkestua

Peab har fått uppdraget att bygga 30 lägenheter och åtta radhus i Bekkestua....

Läs mer
Visionsbild av Bergdalsterrassen i Borås (bilden är en illustration).

Tornstaden bygger bostäder för Järngrinden och Mjöbäcks i Borås

På Bergdalens höjd i Borås har nu två nya bostadsprojekt byggstartats....

Läs mer
Visionsbild över den nya mötessalen (bilden är en illustration).

Nu börjar bygget av kommunens nya stora mötessal i Vänersborg

Vänersborgs kommun är regionhuvudstad i Västra Götaland och mötessalen...

Läs mer
Visionsbild över konstorsfastigheten (bilden är en illustration).

Brinova får bygglov för uppförande av kontorshus på Skeppsbrokajen i Karlskrona

Brinova Fastigheter AB har den 12 januari erhållit bygglov för uppförande av en ny...

Läs mer
Stockholmshems lägenheter i Bromma.

595 nya hyresrätter inflyttade och klara 2021

Under 2021 har allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem färdigställt 595 lä...

Läs mer
Ekeblad Bostad vill skapa ett levande bostadsområde med en stark gemenskap och möjlighet till odling och resursdelning (bilden är en illustration).

Markreservation till Ekeblad Bostad i Gävle

2021 avslutades för Ekeblad Bostad med den glada nyheten att de går vidare för att...

Läs mer
JSB bygger 37 hyresrätter i populära Stenhagen i Uppsala för Rikshem. Projektet är framtaget i samverkan mellan parterna och ingår i det tioåriga ramavtal som tecknades mellan JSB och Rikshem i slutet av 2019 (bilden är en illustration).

Nya hyresrätter växer fram i Stenhagen

Nybyggnationen omfattar 37 hyresrätter i populära Stenhagen i Uppsala. Projektet är...

Läs mer

Folkhem satsar på värmländskt trä i kommande projekt

Cederhusen

Värmländska träprodukter kommer att utgöra stommen i Folkhems projekt...

Läs mer
<span style=\

NCC bygger 160 nya förskoleplatser i Nacka

NCC ska tillsammans med Nacka kommun bygga Järlahöjdens förskola, en helt ny fö...

Läs mer
HSB brf Skonaren får ett fritt och öppet läge mot Gavleån (bilden är en illustration).

Gävle får unika bostadsrätter med lyxig gemenskap

HSB planerar att bygga 84 bostadsrättslägenheter i centralt läge på Södra...

Läs mer
Visionsbild över fastigheten i Ormbacka (bilden är en illutstration).

Lansa köper hyresrättsprojekt i Järfälla

Lansa Fastigheter köper ett bostadsprojekt av Mac Freeze omfattande 126 hyreslägenheter i...

Läs mer
Bilden illustrerar volymer och inte tänkt gestaltning.

Stena Fastigheter får markanvisning vid Telefonplan

Stena Fastigheter har fått en direktanvisning för cirka 250 bostäder vid...

Läs mer
Snart står första projektet klart i Sockerstan i Staffanstorp - Brf Sockerstan.

Snart slutsålt för första projektet i Sockerstan i Staffanstorp

Darlin Fastigheter i Malmö utvecklar det första projektet i det nya bostadsområdet...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se