Grönskande väggkonst på HSB Living Lab


2022-09-20

Muralmålning på HSB Living Lab.
Bild: HSB
Muralmålning på HSB Living Lab.

Lars Höglund och Charlie Granberg.
Bild: HSB
Lars Höglund och Charlie Granberg.

Gröna levande fasader har många fördelar – de bidrar till ökad biologisk mångfald, binder koldioxid och är ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen. HSB Living Lab har i ett nytt projekt tillsammans med betongtillverkare Butong på ett innovativt sätt kombinerat gröna fasader-teknik med konstnärlig utsmyckning. Till sin hjälp har de street art-konstnären Charlie Granberg som fått i uppdrag att skapa grönskade muralmålningar. Nu är det första verket monterat på HSB Living Labs fasad.

Att låta grönskan ta plats i våra städer kommer bli allt viktigare. Den kan också ha positiva effekter på hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald. Grönskande städer är också ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen som värmeböljor eller extrema skyfall. Växtligheten kan dessutom hjälpa till att fördröja dagvatten och binda koldioxid.

I takt med att städer blir allt tätar är det viktigt att hitta nya sätt att tillföra grönska på liten yta och där kan gröna levande fasader vara en del av lösningen. I HSB Living Lab utforskar man just nu gröna levande fasader i flera olika projekt.

Nu tar man ett nytt innovativt grepp tillsammans med betongtillverkare Butong, genom att kombinera växtlighet på väggar med konstnärlig utsmyckning. Till sin hjälp har man tagit street art-konstnären och musikern Charlie Granberg, som fått i uppdrag att skapa muralmålningar där blommor och grönska kan frodas.

– Det var på 15 meters höjd i Uppsala när jag stod i en skylift och målade Pelle Svanslös samtidigt som Lars underhöll en av Butongs växtväggar på andra sidan gatan som idén att kombinera streeart och gröna fasader uppstod. Det känns fantastiskt att det äntligen blivit verklighet. Den här kombinationen jag inte sett någonstans tidigare och det känns väldigt nytt och spännande, säger Charlie Granberg, konstnär och musiker från Ljusdal.

Idén om att konstnärlig utsmyckning i bostadsområden för att påverka människor i en positiv riktning går som en röd tråd genom HSBs historia. Ända sedan HSB bildades för nästan 100 år sedan har HSBs fastigheter över hela Sverige utsmyckats med mängder av konstverk. HSB lägger alltid en summa av produktionskostnaden i nybyggnadsprojekten på konstnärlig utsmyckning. Det ses som ett klokt sätt att återinvestera i det område där man verkar.

– Att kombinera konst med gröna levande fasader är ett helt nytt grepp för att skapa värdefulla och hållbara utemiljöer i våra projekt. Vi ser med spänning fram emot att se hur de grönskande muralmålningarna kommer att tas emot av de boende och förbipasserande, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.


Innovativ kombination
Butong har tagit fram en innovativ lösning för gröna fasader. Tredimensionellt formade betongskivor gör att väggarna är vackra oavsett om det växer i dem eller inte, vilket är en fördel för det svenska klimatet där många växter vissnar över vintern. Materialet gör dem också lämpliga för att kombinera med muralmålningar och det ska nu testas för första gången.

– Eftersom våra paneler inte behöver vara täckta med växter för att se bra ut, har vi kunnat kombinera fröer med växter och på kort tid blivit Nordens ledande leverantör av gröna fasader. Nu vill vi även vara med och utveckla det konstnärliga anslaget och är supertaggade på att göra det tillsammans med HSB och Charlie Granberg, säger Lars Höglund, grundare av Butong.

Tanken med projektet är att hitta en lösning för flerbostadshus, där grönska kombineras med ett konstnärligt uttryck, och som är enkel att installera och sköta. Samtidigt som HSB får ökad förståelsen för hur gröna fasader fungerar och hur man kan jobba med gestaltningsfrågor på nya sätt. En annan viktig del är att undersöka vad som krävs av fastighetsägare och förvaltare kring skötseln.

Den första gröna levande fasaden i form av en muralmålning har nu monterats på HSB Living Labs fasad. Under 2023 planerar man även att klä in ett miljöhus i brf Norman i Uppsala med ännu ett grönt levande konstverk. Här knyter muralmålningen an till områdets namne, Normann Brändbo. I den tänkta ”grönskande skrothögen” kan den uppmärksamme skymta en kranbil från Brändbos Kranbilar.


Fakta
Pojektet syftar till att dels testa och utvärdera gröna fasader ur ett fastighetsägar- och förvaltarperspektiv, dels ett konstnärligt/gestaltningsmässigt perspektiv. Här vill man undersöka hur konstnärlig utsmyckning upplevs av de som bor i området, vilka krav gröna fasader ställer på fastighetsägare, vad som krävs i form av skötsel, hur det upplevs av de boende och hur integrationen med byggnaden fungerar över tid. Andra intressanta områden är vad man bör tänka på vid val av växter och hur det påverkar såväl utseende som behov av skötsel.


Källa: HSB

Skriv utCampus Albano och AlbaNova, utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. En del av Akademiska Hus fastighetsbestånd.

Sweco kammar hem tolv ramavtal inom återbruk och miljö för Akademiska Hus

Sweco vinner tolv ramavtal för tjänster inom återbruk samt miljö- och klimatsamordning för Akademiska Hus tack vare gedigen kompetens inom omställning från...

Läs mer


Nu fylls Inre hamnens kanaler med vatten

Inre hamnens kanaler kommer att utgöra en viktig del av den nya stadsdelens unika och vattennära karaktär. När de nu fylls med vatten börjar man på riktigt kunna...

Läs mer
Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Byggföretagen kommenterar nya LAS

Den 1 oktober börjar de nya reglerna i Lagen om anställningsskydd att tillämpas. Avtalet innebär att anställda får utökad rätt till omställnings- och...

Läs mer
Congrid


Snabbare och grönare – erfarenhet från tre Stockholmshusprojekt

Just nu är 3 750 hyresrätter av konceptet Stockholmshus i produktion eller i planeringsfas. En ny rapport utifrån tre färdigställda Stockholmshus visar att...

Läs mer
SSF Stöldskyddsföreningen


NCC bygger skola och förskola i Åbo

NCC har tecknat avtal med Åbo stad om att bygga Suikkila skola och en förskola i Åbo. Uppdraget är en totalentreprenad i två faser och uppgår till cirka 200 miljoner...

Läs mer
LÅST PLATS NR3 EBM Papst
Håcan Eskilsson, utbildningsledare i Byggbranschens Säkerhetspark håller i en utbildning för gymnasieelever på bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet.

Succé för Byggbranschens Säkerhetspark – 2 000 elever har redan utbildats

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark inletts. Hittills har ungefär 2 000...

Läs mer
Bygglet Byggrevolution


Offentliga aktörer minskar investeringar i byggnader – men det är inte nattsvart

Inom offentliga lokaler sjönk investeringarna i byggnader och lokaler under årets sex första månader. Jämfört med samma period 2021 minskade investeringarna med 13...

Läs mer
melbye
Gröna gårdar utgör landningsplatser för bina och ett konkret exempel är att insekterna från t ex allén på Ringvägen på Södermalm, kan landa på två av Einar Mattssons gårdar på sin väg till Vita bergsparken, säger Marika Rissle.

Trädplantering ger gröna poäng på Skebokvarnsvägen

På Skebokvarnsvägen i Bandhagen har Einar Mattssons utemiljögrupp planterat en allé av träd som bidrar till biologisk mångfald, skugga och svalka. Enligt kommunens...

Läs mer
zmarta


Nytt innovationscenter ska byggas i Flemingsberg

Skanska har tecknat avtal med Fabege om att uppföra ett nytt kontorshus med tillhörande innovationscenter för höghastighetsseparatorer i Flemingsberg. Avtalet är värt...

Läs mer


NCC bygger ut elförsörjningen i södra Stockholm

NCC påbörjar nu ombyggnationen av en av Stockholms äldsta stamnätverksstationer i Hammarby Sjöstad. Det nya ställverket får en ökad kapacitet och fö...

Läs mer
Smartdok
Robert Larsson, ny expansionschef på Byggelement.

Ny tjänst som expansionschef förstärker Byggelements rekordstora satsning

Robert Larsson tillträder en ny tjänst som expansionschef på Byggelement. Uppdraget är direkt kopplat till företagets stora satsning på att industrialisera...

Läs mer
CL Specialglas


Peab bygger transformatorstation i Nordreisa

Peab har fått uppdraget att ansvara för bygg- och betongarbeten vid Vinnelys transformatorstation i Nordreisa kommun. Beställare är Statnett SF och kontraktssumman uppgår...

Läs mer
Nytec plast


Infobrics digitala verktyg stoppar fusket på bygget

Byggbranschen påverkas starkt av världsläget just nu, kanske mer än någon annan bransch. En kombination av höga byggkostnader, energikris, stigande inflation och...

Läs mer
mcs-hyrsystem-550-1


Världens första AI-igenkänning för stora betongstrukturer i 3D

Kiwa och Spotscale har tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av morgondagens inspektionsteknologi för att med hjälp av AI förutse betongstrukturers livslängd.

Läs mer
Nordic Guarantee
De nya kvarteren vid Hamnplan i Norrtälje med hotell, bostäder och pirbyggnad. Visionsbild: Sydväst arkitektur och landskap samt Koncept/AFRY.

AF Gruppen utvecklar ny destination i stadsdelen
Norrtälje Hamn

AF Gruppen och Prevelop har valts till projektutvecklare för tre havsnära kvarter i förlängningen av Norrtäljes populära hamnpromenad. Tillsammans med staden skapas en...

Läs mer
Upplands stängsel
Ulrika von Wachenfeldt, Andreas Schönström och Magnus Björkander planterade ett äppleträd.

Första spadtag för 177 hyreslägenheter i Malmö

I det nya spännande utvecklingsområdet Sege Park i Malmö har det tagits ett första spadtag för 177 hyreslägenheter med inflyttning 2025.

Läs mer
LÅST PLATS NR3 EBM Papst
Byggarbetarna som renoverar Dicksonska Palatset gjorde ett oväntat fynd bakom en vägg på vinden.

Historisk skatt funnen mellan väggarna

Betydande tidsdokument i sällsynt gott skick. Byggarbetarna på Dicksonska Palatset i Göteborg fick en rejäl överraskning när de lyfte av en del av taket. På...

Läs mer
Stokvis

Drastiska hyreshöjningar i Stockholm

För att hantera de kraftiga ränte- och förvaltningskostnaderna skulle hyrorna behöva höjas med upp mot 25 procent under 2023. Enligt den överenskommelse som...

Läs mer


Unik skottsäker vägg revolutionerar byggbranschen

En gipsvägg som står emot gevärskulor väntas bli en revolution inom byggbranschen. Knauf Danogips nya patenterade produkt, Nail It Safety Skottsäker vägg, är...

Läs mer


NCC bygger 144 nya anstaltsplatser i Mariestad

NCC ska på uppdrag av Specialfastigheter genomföra inledande arbeten för att bygga nya anstaltsplatser på anstalten Rödjan i Mariestad. Uppdraget sker inom parternas...

Läs mer
Stockholmhusen på Bjursätragatan i Rågsved.

Snabbare och grönare - erfarenhet från tre Stockholmshusprojekt

Just nu är 3 750 hyresrätter av konceptet Stockholmshus i produktion eller i planeringsfas. En ny rapport utifrån tre färdigställda Stockholmshus visar att...

Läs mer

Setra levererar trästommen till nya Electrolux-kvarteret

Setra har fått uppdraget att leverera närproducerat KL-trä och limträ till första byggetappen av Greenhouse Sthlm, det klimatsmarta kvarter som Electrolux utvecklar på...

Läs mer
Åhus nya stadsdel Åhusvången växer (bilden är en illustration).

Gillöga och Riksmäklaren utökar samarbetet när Åhusvången växer

Åhus nya stadsdel Åhusvången växer med en Etapp 2. 14 nya lägenheter ska byggas med Gillöga som byggherre och Riksmäklaren får förtroendet att fö...

Läs mer
JM har under ett antal år utvecklat Liljeholmskajen till Stockholms snyggaste skyline med ett antal anslående höghus ut mot vattnet. I och med färdigställandet av huset som kallas K7 hösten 2022 är området färdigbyggt.

K7 gör höghuskajen på Liljeholmen komplett

JM har under ett antal år utvecklat Liljeholmskajen till Stockholms snyggaste skyline med ett antal anslående höghus ut mot vattnet. I och med färdigställandet av huset som...

Läs mer
Johan Lindholm under arbetsplatsinspektion på Lusail Stadium i Qatar 2019.

Byggnads förhandlar med regimen i Qatar

Söndagen den 25 september reste Byggnads ordförande Johan Lindholm till Zürich för att tillsammans med internationella fackliga organisationen BWI förhandla direkt med Qatars...

Läs mer


Peab bygger bostadsrätter i Malmö

Peab har fått uppdraget att bygga 78 lägenheter i Limhamn i Malmö. Beställare är HSB Projekt i Malmö HB och kontraktssumman uppgår till 194 miljoner svenska...

Läs mer
Visionsbild över Getteröverket (bilden är en illustration).

Vision för cirkulärt resursverk presenteras

Nu har man presenterat en ny vision för hur Getteröverket i Varberg ska utvecklas till ett landskapsintegrerat resursverk, som C.F. Møller Architects tagit fram tillsammans med...

Läs mer
Solceller på Brf Örnsköldsvikshus.

Solcellsanläggning ger Brf Örnsköldsvikshus halva årsanvändningen av el

Brf Örnsköldsvikshus 2 har gjort en storsatsning på solceller i samband med ett takbyte. Sammanlagt är det åtta huskroppar som fått nya plåttak och samtidigt...

Läs mer
Den lättanvända appen EMMA hjälper förare och maskinparksansvariga att se till att deras elmaskiner från Volvo alltid är redo att arbeta.

Volvo stödjer transformationen till eldrift med app för fjärrövervakning

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) hjälper – med den lättanvända appen EMMA – förare och maskinparksansvariga att se till att deras elmaskiner från Volvo...

Läs mer
Visionsbild över projektet Kantorn i Uppsala (bilden är en illustration).

Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till Rikshem

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 miljoner kronor, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser...

Läs mer
Ett av Tim Timmeys tidigare verk.

Graffiti-konstnär sätter färg på tunnlar – och håller workshop för högstadieungdomar

I somras genererade kommunens kultursatsning på offentlig konst sex muralmålningar i Oskarshamn, Figeholm och Kristdala. I oktober blir det fler. Förutom ytterligare tre väggar...

Läs mer
Karaktären och formgivningen av byggnaden är präglad och formad av platsens befintliga förutsättningar (bilden är en illustration).

Expovallen blir mötesplats i Trelleborgs västra entré

I samband med att Trelleborgs stora stadsomvandling börjar bli verklighet, har den västra entrén till staden pekats ut som en plats att utveckla för att bli inbjudande för...

Läs mer


Karlatornet i Göteborg – nu högst i Norden

Karlatornet når nu 60 våningar och trots att det är 13 våningar kvar till full höjd är byggnaden redan, inte bara högst i Sverige utan också i Norden....

Läs mer


Congrid och SBR Byggingenjörerna skriver avtal – snabbare besiktning med nytt digitalt verktyg

SBR Byggingenjörerna skriver avtal med programvaruleverantören Congrid. SBR:s medlemmar får tillgång till Congrids plattform, vilket underlättar digital hantering av...

Läs mer


Tuve Bygg bygger ny anläggning för Ford

I Akalla norr om Stockholm ska Tuve Bygg uppföra en helt ny Ford-anläggning för fastighetsägaren Balder och Hedin bil. Den nya anläggningen, som är på drygt 11 000...

Läs mer
Markus Arfvidsson blir ny regionchef hos Serneke.

Han blir ny regionchef hos Serneke

Serneke stärker sin närvaro och affär i Göteborg och tillsätter Markus Arfvidsson som regionchef i nybildade Region Göteborg.
– Jag ser verkligen fram emot att...

Läs mer


Finja Betong introducerar platta grundelement

Produktnyheterna duggar tätt från Finja Betong och det har blivit dags för en av årets absoluta höjdpunkter, nämligen en helt ny version av det klassiska L-formade...

Läs mer


Peab bygger ny förskola i Vårgårda

Snart sätter Peab spaden i marken för ännu en förskola enligt sitt förskolekoncept. Den här gången är det Vårgårda kommun som gett Peab uppdraget...

Läs mer
Tidig visionsskiss över kvarteret Löjan (bilden är en illustration).

Visionen för Löjan lever vidare

Piteå kommuns vision för Löjan – den attraktiva tomten i anslutning till parkeringshuset Stadsberget – lever vidare. Målbilden är en mix av bostäder,...

Läs mer


122 kvinnor antagna till Nackademins byggingenjörsutbildningar

Nackademin i nära samarbete med arbetsgivarna har lyckats få fler kvinnor att söka sig till byggbranschen. I år antogs över 122 kvinnor till Nackademins yrkeshö...

Läs mer
Bostadsrättsföreningen Trim i Kallhäll har sänkt sina elkostnader med drygt 40 000 kr på ett år.

Solkraft som möter effekttopparna

Solcellsanläggningen i HSB brf Trim i Kallhäll producerar som mest energi på eftermiddag och kväll, när behovet är som störst. Dessutom har föreningen...

Läs mer


Mest lästa
imex

piltorps

Ketherm

aircoil
Industrinät

asamuelsson
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se