Maxad lärmiljö när FOJAB bygger skola


2021-06-07

Bild: FOJAB Arkitekter

FOJAB har utvecklat ett nytt koncept för att rita kunskapsmiljöer. Den första grundskolan som byggs helt enligt detta är Mörrums nya skola med spännande arkitektur i barnens skala och lärandemiljöer bokstavligen in i minsta hörn.

Kompetensområde Kunskapsmiljöer på FOJAB arbetar med skolor och lärmiljöer för barn, unga och vuxna. Charlotte Kristensson ansvarar för ett team med både bredd och spets som har möjlighet att ta sig an projekten från den allra första fasen ända fram till färdig projektering.


Delaktighet och förankring
Att finnas med tidigt i processen är en av framgångsfaktorerna för att kunna bygga en riktigt bra skola, menar Charlotte Kristensson. När det gäller Mörrum var hon själv med redan på det allra första idéstadiet. Hon utredde Karlshamns kommuns lokalbehov i ett längre perspektiv, och kunde då konstatera att det behövdes en helt ny skola i Mörrum som var bättre anpassad efter verksamheten, istället för de många små som fanns vid tillfället.

FOJAB fick uppdraget och redan från start arbetade teamet nära politiker, tjänstemän, pedagoger och eleverna själva – också det en nyckelfaktor. Att bygga skolor är en komplex process med många berörda och FOJABs skolteam arbetar med olika processverktyg för idéutveckling, delaktighet och förankring.

– Vi lägger mycket kraft på att ta fram en projektvision som alla står bakom. När vi sedan presenterar förlaget är alla med på tåget, förklarar Charlotte.


Inga korridorer
FOJAB förankrar gestaltningen i forskning om inlärning och utveckling. I Mörrum hölls workshops med lärarna, där bland annat kunskapen om trygga hörn fångades upp. Det handlar om att hörn ofta är uppskattade ytor i skolan, de känns trygga, men om de störs av dörrar där folk springer ut och in fungerar de sämre som lärmiljö.

– Arkitektur spelar roll. Den fysiskt byggda miljön är pedagogiska verktyg och en katalysator för lärande och utveckling.

FOJABs team strävar efter att maxa det Charlotte kallar lärmiljöfaktorn, att utnyttja kvadratmetrarna på bästa sätt. Att bygga hus är dyrt, så det gäller att minimera varje utrymme som går åt till oväsentligheter.

– Mörrums nya skola är den första skola vi byggt helt utan korridorer! Här finns en minimum av kommunikationsytor, i det närmaste allt är lärmiljö.


Anpassa ytan efter verksamheten
Det där med yta är inte okomplicerat. En skola ska tillfredsställa många behov och inte sällan har verksamheten en lång önskelista på vad den nya byggnaden bör innehålla. Det är inte alltid lätt att dra gränsen, att säga vad som är nödvändigt och inte. Men då kan FOJABs arkitekter hjälpa till. FOJAB har utvecklat ett verktyg för att beräkna lokalbehovet utefter verksamhetsbehovet.

– Det är ett sätt att optimera utrymmet utifrån läroplanen och beräkningen brukar tas emot med tacksamhet från beställarens sida.


Trygga hemvister och rumslig variation
Mörrums nya skola är en grundskola för årskurs F-6, med plats för 550 elever. En utmaning var att skolan inte skulle kännas för stor. Lösningen blev att bryta upp den stora huskroppen i sex mindre byggnadsvolymer med flera entréer och hemvister. Från hemvisterna tar man sig vidare till de gemensamma utrymmena – i strumplästen eftersom allt hänger ihop.

– Skolor idag byggs ofta med en enda stor huvudentré. Då är det lång väg för eleverna att ta sig till sina hemvister, och man ska ut och in flera gånger om dagen. Vår slogan var ”När du öppnar dörren är du framme”. Det ger en omedelbar närhet mellan ute och inne, och en betydligt tryggare miljö.

I den traditionella skolan är alla rum lika stora, men i Mörrum finns en bred variation som bättre möter dagens pedagogiska behov. Flexibel användning av lokaler är alltid en viktig parameter för FOJAB och en betydelsefull hållbarhetsaspekt. En lokal som kan användas av flera olika verksamheter vid olika tidpunkter är både ekonomiskt och klimatmässigt smart. I Mörrum är de gemensamma lokalerna, såsom verkstäder, kökslab och matsal, placerade så att de enkelt ska kunna hyras ut exempelvis till föreningar och annan kommunal verksamhet i Mörrum.

– Kunskapsmiljöer är viktiga mötesplatser som också bidrar till att öka den sociala hållbarheten i samhället.


Rörelseglädje utgångspunkten
FOJAB ritar inte bara skolbyggnaden i Mörrum utan ansvarar även för inredning och utemiljö. Barnen har tecknat, byggt modeller och spelat in filmer som varit underlag för landskapsarkitekternas arbete med skolgården. Rörelseglädje är utgångspunkten och bygger på forskning som visar att inlärning stöds av rörelse. Rörelsefaktorn, ett verktyg som FOJAB utvecklat tillsammans med Riksidrottsförbundet, används i utformningen.

– Vi tänker alltid på den kompletta lärmiljön. Mörrums skola är ett fint exempel på hur slutresultatet blir när vi kan arbeta enligt processens alla steg. Med samarbete och delaktighet från start till mål, med samverkanslösningar för ökad hållbarhet och en upplevelserik arkitektur som bidrar till barnens lärande. Det blir juvelen i kronan, säger Charlotte Kristensson.


Fakta: Mörrums skola 
Yta: Drygt 6000 m2
Beställare: Karlshamns kommun
Arkitekt: FOJAB
Klart: Skolbyggnaden beräknas vara klar till höstterminen 2022. Arbetet med skolgården fortsätter under läsåret 2022/2023.


Källa: FOJAB Arkitekter


Skriv utNytt akutsjukhus Västerås Exteriör (bilden är en illustration).

Så växer Västerås nya akutsjukhus fram

En viktig milstolpe för Västerås nya akutsjukhus har nåtts. LINK Arkitektur i samarbete med Carlstedt Arkitekter och WSP har färdigställt programhandlingen för...

Läs mer
Lindinvent 550
Byggelement gör stor investering för grönare transporter.

Byggelement tar sikte på Norrland och investerar i lösningar för gröna transporter

Byggelement levererar stomsystem och betongelement över stora delar av landet. Nu investerar bolaget 15 miljoner kronor i nya lastbilsekipage och lastbärare. Det ger vinster för...

Läs mer
Översikt innergården Slakteriet.

Succé när modigt byggprojekt går i delmål

Ängelholmshem satte under 2018 spaden i marken för bolagets största och kanske mest betydelsefulla byggprojekt hittills. På en central 10 164 kvm stor tomt skulle bolaget bli...

Läs mer
Hags 550
Visionsbild över <span>badhuset Kaskad som ska byggas i Skene i Marks kommun (bilden är en illustration).</span>

Serneke bygger om badhus i Marks kommun

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Marks kommun för om- och tillbyggnad av badhuset Kaskad. Ordern är värd cirka 130 miljoner kronor.

Läs mer

Skanska bygger distributionsanläggning i New York för cirka 930 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med FedEx Ground om att bygga en distributionsanläggning i Maspeth, New York, USA. Kontraktet är värt 110 miljoner dollar, cirka 930 miljoner kronor, vilket...

Läs mer
Woodworks
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

160 000 har gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning

Över 160 000 personer har nu gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning Safe Construction Training, som från och med idag är obligatorisk för alla som är...

Läs mer
Ramirent vann uppdraget att stötta Locum i arbetet att utforma en säker, effektiv och hållbar arbetsplats under byggnationen av Danderyds sjukhus nya vårdbyggnad (bilden är en illustration).

Ramirent vann uppdraget för Danderyds nya vårdbyggnad

Ramirents affärsområde Den temporära fabriken har fått i uppdrag att stötta Region Stockholms fastighetsbolag Locum, i arbetet med att utforma en säker, effektiv och...

Läs mer
gustavsberg ror


Riksbyggen vinner markanvisning för 36 lägenheter i Kalmar

Riksbyggen har vunnit en markanvisning i Snurrom, Kalmar, med förslaget ”Kvarteret Nyponrosen”. I kvarteret planerar Riksbyggen för 36 bostadsrätter med en preliminär...

Läs mer
Smartti Mokotów 1 och 2 i Warszawa, en del av NREPs första bostadsinvestering i Polen (bilden är en illustration).

NREP expanderar till Polen med moderna fastighetsstrategier

Fastighetsinvesteraren NREP tar klivet ut i norra Europa genom den första investeringen i Polen. Bolaget har förvärvat en logistikportfölj med potential att uppgå till 130...

Läs mer
Industrinät


Veidekke ändrar organisationsstruktur

Veidekke har beslutat att genomföra en struktur- och organisationsändring i den svenska verksamheten. Veidekke Sverige delas i två verksamheter; Bygg Sverige och Anläggning som...

Läs mer
Visionsbild över den nya fastigheten (bilden är en illustration).

Bonava säljer 66 hyreslägenheter i Åbo, Finland

Bonava säljer 66 hyreslägenheter i Åbo (Turku), Finland, till Sirius Capital Partners. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlä...

Läs mer
Duravit
Nordfløjen, Rigshospitalet.

Nordflygeln vinner European Healthcare Design Award 2021

Den nya tillbyggnaden på Rigshospitalet, Nordflygeln, utsågs som vinnare av European Healthcare Design Awards i kategorin Healthcare Design över 25 000 kvm. Bakom projektet stå...

Läs mer

Mathubb i KL-trä ger liv åt resecentrum i Umeå

<span class=\

Harvest är den första mathubben i centrala Umeå med närodlade grönsaker året om. Martinsons valde att sponsra det hållbara initiativet med sitt Svanenmärkta...

Läs mer
Teknoware
&Aring;WL:s förslag på Kalmars nya badhus.

ÅWL ritar det vinnande förslaget till Kalmars nya badhus

Kommunfullmäktige i Kalmar har beslutat att bygga ÅWL:s och Kunskapsportens förslag på nytt badhus i Kalmar. Ett hållbart badhus som bildar en knutpunkt i det...

Läs mer
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Bygglet Byggrevolution
Michael Eng, Filialchef på Stena Recycling i Borås, och en av de drivande personerna som vill öka återvinningen av stenull inom byggbranschen.

Stena Recycling och ROCKWOOL höjer tempot för ökad återvinning inom byggbranschen

– Förhoppningsvis kommer det inte ens vara tillåtet att skicka stenull på deponi om några år. Materialet är fullt återvinningsbart och det finns dessutom...

Läs mer
Fastigheten har stora, ljusa miljöer.

NCC säljer ytterligare ett Company House till PensionDanmark

NCC säljer kontorshuset Omega Company House i området Skejby, Århus till PensionDanmark för cirka 260 miljoner kronor. I och med avtalet får PensionDanmark ytterligare ett...

Läs mer
EBM Papst


Sveafastigheters första kollektivhus öppnar för uthyrning

I november är det inflytt i Sveafastigheters första kollektivhus- Rudbeckia. Redan nu har hyreslägenheterna börjat bokas upp. Det finns ett...

Läs mer
Visionsbild över handelsplatsen (bilden är en illustration).

Peab bygger ny handelsanläggning i Åkersberga

Peab har fått uppdraget att bygga ny handelsanläggning, Maxi ICA Stormarknad, i Åkersberga norr om Stockholm. Beställare är Fastica Åkersberga AB och kontraktssumman...

Läs mer
woodsafe
Telegrafen – Piteås nya höghus med entrén mot Sundsgatan (bilden är en illustration).

Grönt ljus för nytt höghus i stan och nytt centrumnära bostadsområde

En enig samhällsbyggnadsnämnd har fattat flera beslut som tar stadsutvecklingen i Piteå framåt. Det handlar bland annat om att påbörja...

Läs mer
E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till VéloCity i Mariastaden, Helsingborg. Den hållbara energilösningen omfattar bland annat bergvärme, solceller och lagringslösningar (bilden är en illustration).

E.ON och Serneke avtalar om hållbara energilösningar i Helsingborg

E.ON och Serneke har tecknat avtal om energileveranser till Sernekes projekt VéloCity i Mariastaden, Helsingborg. Den hållbara energilösningen, som omfattar bland annat bergvä...

Läs mer
Nordic Guarantee
Hans Eliasson, Ordförande i Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur samt grundare och ägare av AB Gullringsbo Egendomar.

Ny professur ska främja energieffektivt byggande

MVB:s ägarfamilj, via Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, donerar 10 miljoner kronor till Lunds Tekniska Högskola. Pengarna går till att under fem...

Läs mer
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Arbetsolyckorna i byggbranschen fortsätter sjunka

Under 2020 minskade de anmälda arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna i byggbranschen. Samtidigt låg antalet arbetsolyckor med dödlig utgång kvar på samma nivå som...

Läs mer
Alnova
Visionsbild över stadsdelen Tamarinden (bilden är en illustration).

Spännande Tamarinden tar form i Örebro

Lägg Tamarinden på minnet. Här planeras just nu Sveriges kanske smartaste stadsdel. Målet är tydligt: Tamarinden ska visa vägen för framtiden. I området ges...

Läs mer
Visionsbild över kvarteret Kimmel i Riga (bilden är en illustration).

White och ARHIS utsedda till vinnare av arkitekttävling för kvarteret Kimmel

White arkitekter och ARHIS arhitekti har utsetts till vinnare i Eastnines arkitekttävling om en ny vision för kvarteret Kimmel i Riga. All nybyggnation i Rigas historiska centrum fö...

Läs mer
Mirka

Fastighet med "uppladdningsbara batterier" – verklighet i Nyköping

Energi från solcellerna på fastigheternas tak kommer lagras i ett batterilager under två av fastighetens byggnader.

Amasten Fastighets AB har invigt beståndets första batteripark, i Nyköping. Under två av fastighetens byggnader har bolaget installerat ett batterilager som har...

Läs mer


Så håller Helsingborgs stad hoten borta

För att hålla city tryggt har Helsingborgs stad investerat i en terroristsäker säkerhetslösning. Lösningen består av höj- och sänkbara pollare som ska...

Läs mer
Stokvis
Verktyget som Norconsult och Norconsult Informasjonssystemer har tagit fram heter ISY-beskrivelse och är nu redo att användas på bred front.

Norconsult integrerar AMA-koder i BIM

Tillsammans med Norconsult Informasjonssystemer AS, har Norconsult tagit fram ett digitalt verktyg som knyter samman byggnadsbeskrivning och modell. Detta innebär att AMA-koder, mängder och...

Läs mer


Bergvik kan få nya bostäder

I augusti 2020 startade Telge Bostäder ett planarbete för projekt Cittran. Bolaget vill bygga 100–150 nya bostäder i Bergvik i Södertälje. Projektet har fått ett...

Läs mer
Upplands stängsel
Visionsbild över Brf Honungskupan, som kommer rymma 53 lägenheter (bilden är en illustration).

Veidekke bygger Svanenmärkta bostäder i massivträ åt OBOS i Sigtuna

Veidekke ska på uppdrag av OBOS bygga 53 nya lägenheter samt tillhörande lokal i Sigtuna. Projektet är en totalentreprenad på cirka 101 miljoner kronor och...

Läs mer
Visionsbild över Research Hub, Uppsala Business Park (bilden är en illustration och avvikelser i verkligheten kan förekomma).

Första spadtaget för Uppsala Business Parks nya innovativa labbmiljöer – Research Hub

Nu inleds första etappen i utvecklingen av Uppsala Business Park till en levande stadsdel för innovation och tillväxt. 18 juni togs det första spadtaget för Research Hub, ett...

Läs mer
CL Specialglas


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se