Kulturhuset Bergsjön får kollektivt skapad konstgestaltning


2020-09-19

Visualisering av Kulturhuset Bergsjön. Planerad byggstart 2020.
Bild: Sweco
Visualisering av Kulturhuset Bergsjön. Planerad byggstart 2020.

Konstnären Jelena Rundqvist får uppdraget att skapa en konstgestaltning för det nya kulturhuset i Bergsjön. Totalt kommer det att bli tre konstverk i olika material. Men avsändaren kommer att vara ett kollektiv - invånare och personer som är verksamma i Bergsjön är med genom hela processen och utformar konstverken.

Det nya kulturhuset i Bergsjön har planerad byggstart i höst. Nu är det klart att konstnären Jelena Rundqvist får uppdraget att skapa en permanent konstgestaltning till huset.

– Gestaltningen kommer att innehålla tre verk med egna identiteter som på olika sätt speglar Bergsjön. De kommer att stå i dialog med varandra och tillsammans bilda en helhet. Alla verken består av olika material: ett textilt verk, ett pappersbaserat verk och ett verk som utgår från berggrunden, säger Jelena Rundqvist.

De tre verken ska tas fram genom lika många arbetsgrupper, som består av olika personer som bor eller verkar i Bergsjön. När verken är klara är det inte Jelena Rundqvist ensam som kommer att stå som upphovsperson, utan en kollektiv avsändare.

– Jag kommer att ha det yttersta ansvaret för att gestaltningen blir färdigställd, men idén bygger i grunden på att det är ett ensemblearbete där jag kan behöva stå tillbaka så att andra får ta plats.

I gruppen som arbetar med det textila verket kommer exempelvis föreningen Kvinnocenter i Bergsjön att vara drivande aktör. En del av deras verksamhet är att kvinnor i Bergsjön samlas och broderar berättelser utifrån sina liv och kulturer. Det färdiga konstverket kan bli till exempel en väggbonad eller ett draperi som hänger inne i kulturhuset.

Det pappersbaserade verket ska bli en trycksak, som i poetisk, associativ form ger ingångar till Bergsjöns olika kulturella frågeställningar. Arbetsgruppen ska samla in berättelser i ord och bild som ska ligga till grund för trycksaken. Den kommer sedan tryckas upp i massupplaga och finnas i ett specialgjort ställ inne i kulturhuset.

– Tanken med att göra en trycksak bygger på att den kan tas med och spridas vidare utanför kulturhuset och utanför Bergsjön. Bergsjöns berättelser, reflektioner och analyser är inte bara en lokal angelägenhet, utan kan fördjupa förståelsen av vår samtid, säger Jelena Rundqvist.

Den tredje och sista arbetsgruppen utgår ifrån närheten till berget, och ska undersöka berggrunden utifrån olika perspektiv: geografiskt, psykologiskt, politiskt och symboliskt. Vad konstverket ska bli kommer gruppen att utarbeta tillsammans, men det skulle kunna resultera i till exempel en skulptur, som kan placeras antingen inne eller ute.

– Bergsjön består i stora delar av ögongnejs, en randig bergart med laxrosa fläckar som omvandlades från granit till gnejs för en miljard år sedan. Jag tycker det är intressant med det långsamma och erfarna berget i relation till vår tid, som är väldigt snabb. Bostadsområdet Bergsjön är ju också ungt, sett ur det perspektivet. Det ska bli spännande att se vad det ger, att utforska det tillsammans och att gräva där man står, både historiskt och fysiskt och materialmässigt, säger Jelena Rundqvist.

Konstverken kommer att vara klara under 2022 eller 2023, beroende på om placeringen blir inomhus eller utomhus. Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Beställare av konstgestaltningen för Kulturhuset Bergsjön är Higab AB.Källa: Göteborgs stad


Skriv utI bild från vänster till höger: Camilla Ejeskog: Castellum, Joanna Forsberg: Princess Hotell, Johannes Solmanson: Butlers och Christian Pusunc: Sushi Nara.
I bild från vänster till höger: Camilla Ejeskog: Castellum, Joanna Forsberg: Princess Hotell, Johannes Solmanson: Butlers och Christian Pusunc: Sushi Nara.

Norrköpings citykärna byggs om

Castellum genomför just nu tre större ombyggnationer i centrala Norrköping. Hyresgäster som genomgår en förvandling är Butlers, Princess Hotell och Sushi Nara.

Läs mer
Ombyggnad av lokaler utklassar nybyggnad.

Ombyggnad av lokaler utklassar nybyggnad

Det finns många förlorare i den ekonomiska kris som varit effekten av Covid-19. På...

Läs mer
Loke Bodén (tv) är lärling hos TakTec i Falun och handleds av Mattias Nordlund (th). När Loke uppnått \

Plåt- och ventbranschen lanserar lärlingspremie på 30 000 kr

För att uppmuntra och belöna företag som tar emot och utbildar lärlingar,...

Läs mer
Resecentrum sett från Sigurdsterrassen på södra sidan om spåren (bilden är en illustration).

Västerås nya resecentrum – smidiga flöden och enande landskap

Nu presenteras ett vidareutvecklat förslag på nytt resecentrum i Västerås....

Läs mer
Skiss över Kunskapsförskolan Kareby.

Snart står ny förskola klar i Kareby

I det nyetablerade området Kareby utanför Kungälv tas nu första spadtaget...

Läs mer
Torget blir en mötesplats för hela Bunkeflostrand.

Lättare bo och leva hållbart med nytt centrum i Malmö

Grönskande bostadskvarter som en utpost mot åkrarna. En park med stora naturvärden....

Läs mer
Fredrik, Thomas, Patrik från Liljaskolan i Vännäs.

Modern utbildning för den moderna maskinföraren

Liljaskolan i Vännäs utanför Umeå utmärker sig bland landets maskinfö...

Läs mer
I kv Förseglet på Öster Mälarstrand byggs 183 lägenheter som beräknas vara klara i slutet av 2024 (bilden är en illustration).

Mimer och Peab bygger 183 nya hyreslägenheter på Öster Mälarstrand

Bostads AB Mimer har gett Peab uppdraget att bygga 183 hyreslägenheter på Öster...

Läs mer


Nytt projekt ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av vä...

Läs mer

Ny simhall byggs i Uddevalla – värde 350 miljoner

Peab har fått uppdraget att bygga en ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla....

Läs mer
Från vänster: Tobias Danielsson, Edvin Blomgren, Marcus Carvalho Görnebrand & Tobias Klintberg.

Elever på Spånga Gymnasiesärskola tilldelas Bygmastipendiet

På valborgsmässoafton delades Bygmastipendiet för första gången ut till...

Läs mer
Lina Cavallin och Stellan Haraldsson vid kontraktsskrivning.

Ny grundskola ska byggas i Göteborg

Peab har fått uppdraget att bygga ny högstadieskola och två idrottshallar i Lundby...

Läs mer
En visionsbild över Hammarparken utifrån den reviderade detaljplanen.

Omarbetad detaljplan värnar Eriksbergs naturvärden

Efter omarbetning går detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg i mitten av maj ut...

Läs mer


Tyréns är konstruktör och arkitekt för ny bandyhall i Bollnäs

På det gamla SJ-området Bro 4:4 i Bollnäs ska en ny bandyhall byggas för...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se