Lättare bo och leva hållbart med nytt centrum i Malmö


2021-05-09

Torget blir en mötesplats för hela Bunkeflostrand.
Bild: FOJAB arkitekter
Torget blir en mötesplats för hela Bunkeflostrand.

Grönskande bostadskvarter som en utpost mot åkrarna. En park med stora naturvärden. Och ett nytt centrum för hela Malmöstadsdelen Bunkeflostrand. Nu är detaljplanen antagen för Gottorp, den sista länken i ett stråk som knyter samman staden både genom bebyggelse och natur.

FOJAB har varit med från början, från tidiga workshops med Malmö stad och Skanska, där målen sattes för områdets utveckling och gestaltning, via planprogram till den färdiga detaljplanen.


Variation och kontraster
Området kring Gottorps gård ligger i Bunkeflostrand i södra Malmö, på gränsen mellan tätort och åkermark, och planen rymmer cirka 550 bostäder.

– Vår idé för stadsutvecklingen i området är att det ska vara tryggt och bekvämt med närhet till både vardagsservice och rekreation. Hela Gottorpsområdet präglas av ett hållbarhetstänk. Bebyggelsen ska vara blandad, med både flerbostadshus och småhus, och tilltala en bred grupp av människor med olika behov och förutsättningar. Området blir rikt på variation och kontraster med platser som uppmuntrar lek och rörelse och där det fina läget intill Ekostråket tas tillvara, säger Magdalena Hedman, ansvarig arkitekt på FOJAB.


Efterlängtat centrum
Ett nytt centrum byggs i kvarter kring ett stadsdelstorg, som blir en naturlig mötesplats inte bara för de boende i området utan för hela Bunkeflostrand. Här finns plats för både lek och uteservering. Planen möjliggör exempelvis mataffär, bibliotek, vårdcentral, apotek, gym, kafé.

– Idag tar många bilen till närliggande Hyllie för att göra sina ärenden. Nu får de 10 000 invånarna i Bunkeflostrand service och mötesplatser på gång- eller cykelavstånd. Det blir lättare att bo och leva hållbart även i den här delen av Malmö, säger Magdalena Hedman.

Ett konstverk som lockar till lek och interaktion föreslås på torget, gärna med vatten i någon form. Många av idéerna för platsens innehåll och utformning kommer från ett dialogarbete med boende i Bunkeflostrand.


Småstadskaraktär
Kvarteren kring centrum byggs i tegel och med sadeltak och har en tydlig småstadskaraktär. Kvarteren längre ut från centrum hämtar i sin tur inspiration från trädgårdsstaden med tydliga entrésidor och grönska, gärna med häckar i tomtgränserna för ett lummigt intryck.

Ett finmaskigt gatunät med bra koppling till grönskan i och kring området håller samman bebyggelsen och knyter an till omgivningarna. Stråken bidrar till att befolka och aktivera området.


Del av Ekostråket
Söder om bostadskvarteren anläggs en park som angränsar till Ekostråket, grönområdet som sträcker sig från Pildammsparken i centrum till Bunkeflo strandängar vid Öresund. Själva Ekostråket bildar i Gottorp ett cirka 14 hektar stort natur- och rekreationsområde, där öppna gräsmarker växlar med trädbevuxna skogsmiljöer.


Fakta
Projekt: Gottorp, Bunkeflostrand, Malmö.
Omfattning: 550 bostäder, centrum, park, natur- och rekreationsområde.
Status: Detaljplan antagen.
Ansvarig arkitekt: Magdalena Hedman.
Beställare: Skanska.


Källa: FOJAB Arkitekter


Skriv utPositiv sysselsättningstrend i byggbranschen


Arbetsgivarna i den svenska byggbranschen är fortsatt hoppfulla inför det tredje kvartalet med en sysselsättningstrend på 16 procent, en stabil siffra jämfört med...

Läs mer
Ambitionen att nätverket ska inkludera hela Cramo Sverige inom kort.

Nytt kvinnligt nätverk växer fram

Under våren har ett kvinnligt nätverk börjat växa fram på Cramo i Region...

Läs mer


Maxad lärmiljö när FOJAB bygger skola

FOJAB har utvecklat ett nytt koncept för att rita kunskapsmiljöer. Den första...

Läs mer
Det nya torget i Kiruna. Från systemhandlingen av White arkitekter och Ghilardi+Hellsten arkitekter (bilden är en illustration).

Tyréns byggleder nya stadstorget i Kiruna

Kiruna stadskärna är under utveckling. Nu startar bygget av det nya stadstorget som...

Läs mer
Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Här är städerna som är bäst på stadsplanering

Pandemin har inneburit en stor omställning och fått många svenskar att omvä...

Läs mer
Nedo Sever, verksamhetsutvecklare på Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling och Rickard Wackt, projektchef på Gärahovs Bygg står vid rampen som kommer leda upp till det 8 våningar högt parkeringshuset.

Här byggs nya porten mot Jönköping “Man ska vilja stanna till här och uppleva miljön”

Det är byggboom i Jönköping. Om några år ska kommunen ha vuxit till 140...

Läs mer
Visionsbild över Solkvarteret (bilden är en illustration).

Bantorget Hyresbostäder köper kvarter av Skanska – för cirka 300 miljoner

Skanska har sålt ett bostadskvarter med hyreslägenheter, trygghetsbostäder och...

Läs mer

Stadsgator, nya bostäder och grönområden – så ska Teg utvecklas

Illustration som visar inriktningen för strukturplanen för Teg.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har godkänt inriktningen för det fortsatta arbetet med...

Läs mer
Parkeringshuset i Sege Park, Malmö kommer att innehålla ett unikt system för återvinning av regn- och dagvatten (bilden är en illustration).

Hållbart parkeringshus ska återvinna regnvatten

Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett...

Läs mer


Swerock storsatsar på hållbarhet i nya fabriken i Malmö

Swerock tar samlat grepp kring klimatfrågan med ny betongfabrik. Hela processen från...

Läs mer


Nytt hybridelement kombinerar trä och betong för en mer hållbar konstruktion

Eftersom byggbranschen står för 30 procent av världens koldioxidutslä...

Läs mer
Peab väljer miljövänliga Eco-prefab från Byggelement när de bygger 63 nya hem med underbar utsikt mot Södertälje kanal och Mälaren.

Byggelements första storleverans av Eco-prefab

Att minska cementanvändningen och utsläppen är avgörande för att...

Läs mer
Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania får markanvisningar vid den kommande tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Totalt bygger de fyra aktörerna runt 1000 bostäder, lokaler för kontor och kommersiella verksamheter samt en förskola (bilden är en illustration).

Fyra aktörer får markanvisningar i expansiva Barkarby

Järfälla kommun markanvisar fyra centrala stadskvarter om totalt 78 000 kvadratmeter BTA...

Läs mer

Willhem förvärvar byggrätt i Göteborg

Willhem har ingått avtal med Bonava Sverige AB om förvärv av en byggrätt...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se