Omarbetad detaljplan värnar Eriksbergs naturvärden


2021-05-03

En visionsbild över Hammarparken utifrån den reviderade detaljplanen.
Bild: Uppsala kommun
En visionsbild över Hammarparken utifrån den reviderade detaljplanen.

Efter omarbetning går detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg i mitten av maj ut på granskning. I det nya förslaget sparas mer natur, husens placering är justerad och vägen in i området har kortats ner. Områdets pulkabacke blir kvar och lekparken ska rustas upp. Hänsyn ska också tas till områdets groddjur.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid torsdagens sammanträde att ställa ut detaljplanen för Hammarparken till granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra hus med fyra till sex våningar med totalt omkring 350 lägenheter i Eriksberg, och en förskola i en av byggnadernas bottenvåning. Förslaget var ute för samråd våren 2019 och då inkom ett stort antal yttranden, bland annat gällande natur- och rekreationsvärden.

Planförslaget har därefter anpassats så att ett sammanhängande skogsstråk sparas och skyddas, liksom pulkabacken och lekplatsen i området. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till naturen och till topografin i området, exempelvis genom suterrängvåning där det är lämpligt. Planförslaget ställs ut från mitten av maj.

– Efter mycket dialog med Uppsalaborna har vi nu hittat en bra väg framåt. Vi bevarar mer natur, skyddar skogsstråk och ska plantera fler träd. Samtidigt som fler får möjlighet att bo i fantastiska Eriksberg, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande. 


Fler och bredare gång- och cykelvägar
I den reviderade planen anges också att större hänsyn måste tas till groddjur i området. Bland annat ska Ekebydalen kompletteras med övervintringsplatser och en barriär ska anläggas längs Eriksbergsvägen för att hindra groddjur från att komma upp på vägen.

Under samrådet 2019 framkom också synpunkter mot den väg som planerades in i området. I det reviderade förslaget har vägen inne i området kortats ner.

– Det nya granskningsförslaget kommer att skapa stadskvaliteter och förstärka stadsstråket längs Granitvägen och Eriksbergsvägen. Samtidigt förbättras gång- och cykelkommunikationerna i området, säger Kajsa Reslegård, planarkitekt på Uppsala kommun.

Ett viktigt syfte med detaljplanen har också varit att möjliggöra för utbyggnad av fler och bredare gång- och cykelvägar längs Eriksbergsvägen och Granitvägen.

Inom området planerar Uppsala kommun också att utveckla parker och nya parkstråk som leder ut i de närliggande naturreservaten Hågadalen-Nåsten och Stadsskogen. Även Ekebydalen planeras utvecklas som park för olika former av rekreation och med fokus på idrott i den östra delen.


Källa: Uppsala kommun


Skriv utPositiv sysselsättningstrend i byggbranschen


Arbetsgivarna i den svenska byggbranschen är fortsatt hoppfulla inför det tredje kvartalet med en sysselsättningstrend på 16 procent, en stabil siffra jämfört med...

Läs mer
Ambitionen att nätverket ska inkludera hela Cramo Sverige inom kort.

Nytt kvinnligt nätverk växer fram

Under våren har ett kvinnligt nätverk börjat växa fram på Cramo i Region...

Läs mer


Maxad lärmiljö när FOJAB bygger skola

FOJAB har utvecklat ett nytt koncept för att rita kunskapsmiljöer. Den första...

Läs mer
Det nya torget i Kiruna. Från systemhandlingen av White arkitekter och Ghilardi+Hellsten arkitekter (bilden är en illustration).

Tyréns byggleder nya stadstorget i Kiruna

Kiruna stadskärna är under utveckling. Nu startar bygget av det nya stadstorget som...

Läs mer
Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Här är städerna som är bäst på stadsplanering

Pandemin har inneburit en stor omställning och fått många svenskar att omvä...

Läs mer
Nedo Sever, verksamhetsutvecklare på Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling och Rickard Wackt, projektchef på Gärahovs Bygg står vid rampen som kommer leda upp till det 8 våningar högt parkeringshuset.

Här byggs nya porten mot Jönköping “Man ska vilja stanna till här och uppleva miljön”

Det är byggboom i Jönköping. Om några år ska kommunen ha vuxit till 140...

Läs mer
Visionsbild över Solkvarteret (bilden är en illustration).

Bantorget Hyresbostäder köper kvarter av Skanska – för cirka 300 miljoner

Skanska har sålt ett bostadskvarter med hyreslägenheter, trygghetsbostäder och...

Läs mer

Stadsgator, nya bostäder och grönområden – så ska Teg utvecklas

Illustration som visar inriktningen för strukturplanen för Teg.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har godkänt inriktningen för det fortsatta arbetet med...

Läs mer
Parkeringshuset i Sege Park, Malmö kommer att innehålla ett unikt system för återvinning av regn- och dagvatten (bilden är en illustration).

Hållbart parkeringshus ska återvinna regnvatten

Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett...

Läs mer


Swerock storsatsar på hållbarhet i nya fabriken i Malmö

Swerock tar samlat grepp kring klimatfrågan med ny betongfabrik. Hela processen från...

Läs mer


Nytt hybridelement kombinerar trä och betong för en mer hållbar konstruktion

Eftersom byggbranschen står för 30 procent av världens koldioxidutslä...

Läs mer
Peab väljer miljövänliga Eco-prefab från Byggelement när de bygger 63 nya hem med underbar utsikt mot Södertälje kanal och Mälaren.

Byggelements första storleverans av Eco-prefab

Att minska cementanvändningen och utsläppen är avgörande för att...

Läs mer
Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania får markanvisningar vid den kommande tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Totalt bygger de fyra aktörerna runt 1000 bostäder, lokaler för kontor och kommersiella verksamheter samt en förskola (bilden är en illustration).

Fyra aktörer får markanvisningar i expansiva Barkarby

Järfälla kommun markanvisar fyra centrala stadskvarter om totalt 78 000 kvadratmeter BTA...

Läs mer

Willhem förvärvar byggrätt i Göteborg

Willhem har ingått avtal med Bonava Sverige AB om förvärv av en byggrätt...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se