Så växer Västerås nya akutsjukhus fram


2021-07-30

Nytt akutsjukhus Västerås Exteriör (bilden är en illustration).
Bild: Link Arkitektur Carlstedt Arkitekter TMRW
Nytt akutsjukhus Västerås Exteriör (bilden är en illustration).

En viktig milstolpe för Västerås nya akutsjukhus har nåtts. LINK Arkitektur i samarbete med Carlstedt Arkitekter och WSP har färdigställt programhandlingen för den 75 000 kvadratmeter stora vårdbyggnaden. Nu pågår arbetet med systemhandling inför ett politiskt beslut under början av nästa år.

– Vi är stolta över att ha tagit projektet ett steg närmare målet, i nära samverkan med Region Västmanland. Det här är en byggnad som är väl rustad att möta framtiden och vårdens förändrade krav, säger Li Liljeberg på LINK Arkitektur, bitr uppdragsansvarig arkitekt för projektet.

Programhandlingen avser den första etappen för utvecklingen av Västerås akutsjukhus och innehåller cirka 75 000 kvadratmeter ny akut- och behandlingsbyggnad och nya vårdbyggnader med 180 vårdplatser. Här ges plats åt såväl akutmottagning och röntgen som IVA, neonatal, förlossning, operation, endoskopimottagning och infektionsklinik.

– Genom vår samlade erfarenhet av vårdbyggande har vi kunnat optimera funktioner och format ett sjukhus som både är ekonomiskt genomförbart, långsiktigt hållbart och ger förutsättningar för god vård där patientsäkerheten hela tiden står i fokus, säger Hanna Börjesson på Carlstedt Arkitekter, uppdragsansvarig arkitekt för projektet.


Ett effektivt, ljust och flexibelt sjukhus
En realiserbar byggnad, som är smart planerad och håller för framtiden, har krävt en noggrann avvägning mellan olika ytor.

Flödena är något av det mest kritiska i planeringen. På det nya akutsjukhuset har en effektiv logistik säkerställts genom att separera viktiga flöden, för att undvika krockar mellan det akuta flödet och det planerade flödet. Ett centralt stråk binder ihop de olika vårdbyggnaderna och bidrar till orienterbarhet och god överblick. De kompakta byggnadsvolymerna minimerar också gångavstånd och skapar effektiva vårdlokaler. De djupa huskropparna förses med fönster med låg bröstning, för att optimera dagsljus i vårdlokalerna.

– Dagens akutsjukhus byggdes i slutet av 60-talet, så det är dags att bygga ett nytt. Vårt fokus är patientsäkerhet och att kunna erbjuda västmanlänningarna framtidens specialistvård i de nya vårdlokalerna. Vi har en tydlig målbild att hålla tidplan och budget och jobbar aktivt med uppföljning och planering. Det nya akutsjukhuset planeras att tas i drift 2030, säger Victoria Hörnedal, förvaltningsdirektör på Region Västmanland.


Pandemin som både broms och motor
Arbetet med det nya akutsjukhuset påbörjades strax innan pandemin var ett faktum, vilket både har varit en utmaning och en drivkraft. Trots att vi inte har kunnat träffats fysiskt med anledning av pandemin så har vi lyckats ta fram bra underlag från verksamheterna via digitala möten. Lång erfarenhet hos arkitekterna och beställaren från att planera nya sjukhus har möjliggjort detta arbete enligt tidplan och med hög kvalitet.


Källa:  Carlstedt Arkitekte


Skriv utAmir Chizari, CIO på Riksbyggen.
Amir Chizari, CIO på Riksbyggen.

Riksbyggen tar initiativ till nätverk för digitalisering av fastighetsbranschen

Hela bygg- och fastighetsbranschen behöver samverka över gränserna för att öka tempot i digitaliseringsarbetet. Det är utgångspunkten för det nya nätverk...

Läs mer
Hallerna skola i Stenungsund kommer rymma 540 elever (bilden är en illustration).

Peab bygger Hallerna skola i Stenungsund

Peab har fått uppdraget att bygga Hallerna skola i Stenungsund. Beställare är...

Läs mer
Visionsbild över bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom i Kalmar (bilden är en illustration).

Peab bygger nytt badhus i Kalmar

Peab har skrivit kontrakt med Kunskapsporten om att bygga en ny bad- och friskvårdsanlä...

Läs mer
Flygbild över området.

Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den...

Läs mer
Kommunens byggledare Johan Härdne, Erik Nilsson kommunalråd och projektledare Louise Thyberg tar ett första spadtag för Residensparken.

Spadtag för Residensparken – en del av ett levande centrum

Efter ett par år med en tillfällig sandstrand får nu Residensparken en riktig...

Läs mer
Balkong i fastighetsprojektet i Järva Krog (bilden är en illustration).

NCC utvecklar nytt fastighetsprojekt i Järva Krog

NCC startar nu fastighetsutvecklingsprojektet Nova som omfattar cirka 13 000 kvadratmeter...

Läs mer
P-hus Heden är en tillfällig anläggning som rymmer cirka 750 parkeringsplatser, läktare, verksamhetslokaler och löparbana.

Byggstart för P-hus Heden

Läktare, löparbana, mötesplats – och parkering. P-hus Heden möter ett...

Läs mer
Centrala Nacka Stadspark med Discus i bakgrunden (bilden är en illustration).

Nacka kommun bjuder in till Sveriges första naturbana markanvisningstävling

Idag inleds Sveriges första naturbana markanvisningstävling. Nacka kommun söker nu...

Läs mer
Visionsbild över Brf Utsikten i Dalby (bilden är en illustration).

Klart för byggstart av Riksbyggens nya radhusområde i Dalby, Lund

Samtliga 39 bostadsrättsradhus i Brf Utsikten i Dalby, Lund, är nu sålda och inom...

Läs mer
Erik Nilsson (KD) och Niklas Wikström (L) på dagens pressträff för nya Våxnäs torg.

Byggstart för ny mötesplats på Våxnäs

Nu påbörjas arbetet med att bygga en helt ny mötesplats i Våxnäs centrum...

Läs mer
Heba o Åke Sundvalls projekt i Stora Sköndal (bilden är en illustration).

Samråd inlett i nästa etapp av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt

Heba och Åke Sundvall är med och bygger cirka 750 bostäder i den kommande etappen i...

Läs mer


Bergs investerar i ökad kapacitet för tillverkning av högkvalitativa fönster och dörrar

För att möta en stark efterfrågan på fönster och dörrar av trä...

Läs mer


Peab bygger produktionsanläggning i Seinäjoki

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionsanläggning till livsmedelsfö...

Läs mer
Visionsbild över Ljungs-Hälle förskola, den nya förskolan i Ljungskile (bilden är en illustration).

Miljön i fokus vid bygget av Ljungskiles nya förskola

Peab har fått uppdraget att bygga Ljungs-Hälle förskola i Ljungskile. Uddevalla...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se