Västerås nya resecentrum – smidiga flöden och enande landskap


2021-05-10

Resecentrum sett från Sigurdsterrassen på södra sidan om spåren (bilden är en illustration).
Bild: BIG/Play-Time
Resecentrum sett från Sigurdsterrassen på södra sidan om spåren (bilden är en illustration).

Ankomst till resecentrum från Södra Ringvägen (bilden är en illustration).
Bild: BIG/Play-Time
Ankomst till resecentrum från Södra Ringvägen (bilden är en illustration).

Ramper och landskap vid Vasaterassen (bilden är en illustration).
Bild: BIG
Ramper och landskap vid Vasaterassen (bilden är en illustration).

Landskap vid Vasaterrassen (bilden är en illustration).
Bild: Kragh&Berglund

Landskap vid Vasaterrassen (bilden är en illustration).Under taket på mitten av bron (bilden är en illustration).
Bild: BIG/Play-Time
Under taket på mitten av bron (bilden är en illustration).

Flygbild från nordväst (bilden är en illustration).
Bild: BIG
Flygbild från nordväst (bilden är en illustration).

Under taken på plattformarna (bilden är en illustration).
Bild: BIG
Under taken på plattformarna (bilden är en illustration).

Visionsbild över spårområdet under kvällstid (bilden är en illustration).
Bild: BIG/Play-Time
Visionsbild över spårområdet under kvällstid (bilden är en illustration).

Nu presenteras ett vidareutvecklat förslag på nytt resecentrum i Västerås. Förslaget är uppdelat i två fristående etapper där den första byggs i närtid och den andra om tidigast 15 år. Resecentrum har en förenklad konstruktion med smarta funktioner och ett enande landskap med trygga flöden till nytta för resenärer och invånare.

I det vidareutvecklade förslaget ligger fokus på etapp 1 – Sigurdspassagen, som ligger där dagens stationshus ligger, samt Sigurdsterrassen, Vasaterassen och det nya busstorget. Etapp 2, Kungsängspassagen, byggs i ett senare skede, när resandet har ökat så mycket att behovet finns. Etappindelningen hänger ihop med Trafikverkets planerade ombyggnad av bangården, som också ska ske i två etapper.

Det har varit viktigt att forma resecentrum så att den första etappen framstår som ett färdigt projekt – med kvalitet, innehåll och struktur från start. Tillsammans med ökat fokus på hållbarhet, drift, kostnad och flexibilitet har etappindelningen även gett konsekvenser för takets utformning och storlek.


Ett tryggt flöde för alla
– Västerås nya Resecentrum samlar hela stadens infrastrukturella knutpunkt på ett landskap, under ett tak. En stad- ett landskap – ett tak, ” säger David Zahle arkitekt och partner hos BIG – Bjarke Ingels Group.

För att släppa in ljus och låta luften cirkulera har taket skivats med en sicksacklinje, från ena sidan till den andra. Denna linje fungerar som ett bärande element samtidigt som den ger byggnaden en lägre driftkostnad för ventilation, värme och kyla. Taket svävar över och skyddar resenären, medan golvet är landskapet som kopplar samman, skapar mötesplatser och förbinder resecentret med staden, med busstorget och sen med Kungsängspassagen i etapp 2.

– Västerås resecentrum är utformat med utgångspunkt i flöde. Flöde för kollektivtrafik och för resenären, men också för staden och för besökaren. Baserat på flöde och en ambition att förbinda stadssidan med Mälarporten och Mälaren sträcker sig stadens golv över järnvägen. Vasaparkens gröna stadsrum utvidgas och leder gång- och cykelstråk upp och över spåren och förbinder centrum med Hamnparken och Mälaren, säger Kamilla Heskje, arkitekt och projektledare från BIG – Bjarke Ingels Group.


Tillgängliga mötesplatser där alla prioriteras lika
Resecentrum har som mål att alla ska prioriteras lika. Här finns utkiksplatser, kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser, lekfulla kanter för skate, vila i solen, skydd för regnet, wifi-zoner för att arbeta, lunchhäng och sittplatser för att betrakta staden och dess flöden.

­­­– Västerås Nya Resecentrum ska locka människor av olika kön, åldrar och ursprung, och vara anpassade för alla funktionsvariationer. Här ska man känna sig trygg under dygnets alla timmar, när man åker hem sent om kvällen, när man passerar ensam eller när man väntar. Här ska barn kunna leka, här samlas människor, bekanta och främlingar. Miljön stimulerar till möten mellan människor, säger Kamilla Heskje, BIG.

Den totala investeringsvolymen för etapp 1 beräknas nu till en miljard kronor, vilket innebär cirka 30 procents lägre än för samrådsförslaget. Summan fördelas mellan Västerås stad, Region Västmanland, Trafikverket och övriga aktörer. Västerås stad kommer inte att bära hela projektets investering.

– Det vi nu bygger är en normal konstruktion som även förenklar grundläggningen i mark. Kvadratmeterkostnaden för projektet är nu jämförelsebar med andra liknande infrastrukturprojekt, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

­– En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att behålla tankarna kring gestaltningsidéerna från tävlingsförslaget. Projektet har blivit bättre i många avseenden – flöden, orienterbarhet, tillgänglighet och hållbarhet. I samrådet för detaljplanen fick vi in många synpunkter som handlade om lutningarna på terrasserna för gående och cyklister och det har vi lyckats lösa. Jag känner mig extra nöjd med att vi nu har utvecklat landskapet som lyfts över spåren och knyter samman city och Mälaren och fungerar som en enande yta för invånarna, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Resecentrumbyggnaden är en del av detaljplanen för nytt resecentrum. Hela detaljplanen väntas vara färdig till hösten 2021 då den är planerad att gå upp för granskning. När detaljplanen är antagen kan resecentrum börja byggas, preliminärt år 2022.


Fakta: Nya resecentrum:
• Resecentrum blir till nytta för invånarna som kommer att kunna passera spåren och ta sig mellan stadsdelarna året om och dygnet runt via den separerade gång- och cykelpassagen. Markvärme och belysning kommer att finnas för kalla och mörka perioder.

• Terrassernas alla lutningar är utformade enligt standard. Tillgängligheten säkras genom god tillgång till breda hissar och rulltrappor.

• På terrasserna skapas en torgkänsla, med mötesplatser i det grönskande landskapet och naturliga kopplingar till Vasaparken samt Hamnparken på de båda sidorna om resecentrum.

• På insidan kan du röra dig i inomhusmiljö under ett skyddande tak, med plattformsförbindelser ner till tågen. Väderskydd finns enligt Trafikverkets standard för alla resenärer.

• Det nya busstorget kommer att fördubblas mot dagens bussterminal och ha 37 hållplatser för bussar i kollektivtrafik. Den kommersiella busstrafiken flyttas till södra sidan om spåren.

• Trafikverket ansvarar för en tillfällig bro med plattformsförbindelser över spår under byggtiden och tillfälliga resecentrum kommer att finnas på bägge sidor om spåren.


Källa: Västerås stad


Skriv utPositiv sysselsättningstrend i byggbranschen


Arbetsgivarna i den svenska byggbranschen är fortsatt hoppfulla inför det tredje kvartalet med en sysselsättningstrend på 16 procent, en stabil siffra jämfört med...

Läs mer
Ambitionen att nätverket ska inkludera hela Cramo Sverige inom kort.

Nytt kvinnligt nätverk växer fram

Under våren har ett kvinnligt nätverk börjat växa fram på Cramo i Region...

Läs mer


Maxad lärmiljö när FOJAB bygger skola

FOJAB har utvecklat ett nytt koncept för att rita kunskapsmiljöer. Den första...

Läs mer
Det nya torget i Kiruna. Från systemhandlingen av White arkitekter och Ghilardi+Hellsten arkitekter (bilden är en illustration).

Tyréns byggleder nya stadstorget i Kiruna

Kiruna stadskärna är under utveckling. Nu startar bygget av det nya stadstorget som...

Läs mer
Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Här är städerna som är bäst på stadsplanering

Pandemin har inneburit en stor omställning och fått många svenskar att omvä...

Läs mer
Nedo Sever, verksamhetsutvecklare på Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling och Rickard Wackt, projektchef på Gärahovs Bygg står vid rampen som kommer leda upp till det 8 våningar högt parkeringshuset.

Här byggs nya porten mot Jönköping “Man ska vilja stanna till här och uppleva miljön”

Det är byggboom i Jönköping. Om några år ska kommunen ha vuxit till 140...

Läs mer
Visionsbild över Solkvarteret (bilden är en illustration).

Bantorget Hyresbostäder köper kvarter av Skanska – för cirka 300 miljoner

Skanska har sålt ett bostadskvarter med hyreslägenheter, trygghetsbostäder och...

Läs mer

Stadsgator, nya bostäder och grönområden – så ska Teg utvecklas

Illustration som visar inriktningen för strukturplanen för Teg.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har godkänt inriktningen för det fortsatta arbetet med...

Läs mer
Parkeringshuset i Sege Park, Malmö kommer att innehålla ett unikt system för återvinning av regn- och dagvatten (bilden är en illustration).

Hållbart parkeringshus ska återvinna regnvatten

Parkering Malmö vill bidra till hållbar stadsutveckling och bygger nu ett...

Läs mer


Swerock storsatsar på hållbarhet i nya fabriken i Malmö

Swerock tar samlat grepp kring klimatfrågan med ny betongfabrik. Hela processen från...

Läs mer


Nytt hybridelement kombinerar trä och betong för en mer hållbar konstruktion

Eftersom byggbranschen står för 30 procent av världens koldioxidutslä...

Läs mer
Peab väljer miljövänliga Eco-prefab från Byggelement när de bygger 63 nya hem med underbar utsikt mot Södertälje kanal och Mälaren.

Byggelements första storleverans av Eco-prefab

Att minska cementanvändningen och utsläppen är avgörande för att...

Läs mer
Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania får markanvisningar vid den kommande tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Totalt bygger de fyra aktörerna runt 1000 bostäder, lokaler för kontor och kommersiella verksamheter samt en förskola (bilden är en illustration).

Fyra aktörer får markanvisningar i expansiva Barkarby

Järfälla kommun markanvisar fyra centrala stadskvarter om totalt 78 000 kvadratmeter BTA...

Läs mer

Willhem förvärvar byggrätt i Göteborg

Willhem har ingått avtal med Bonava Sverige AB om förvärv av en byggrätt...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se