Grundels Fönstersystem erbjuder hållbara alternativ till att slänga funktionsdugliga fönster


2023-06-19

Uppgradering till 3-glasfönster pågår - utan fönsterbyte! 
Bild:Grundels Fönstersystem
Uppgradering till 3-glasfönster pågår - utan fönsterbyte!
 


Karlstad, Sverige - Grundels Fönstersystem, ett svenskt företag som specialiserar sig på tillverkning och installation av högkvalitativa isolerglas, erbjuder nu hållbara lösningar för att undvika att slänga funktionsdugliga fönster och dörrar. Företaget, med huvudkontor i Karlstad och egen fabrik i Nyköping, arbetar aktivt med att erbjuda produkter och lösningar som bidrar till att minska miljöpåverkan från byggbranschen.

Grundels Fönstersystem erbjuder kunderna möjligheten att renovera och uppgradera sina befintliga fönster istället för att byta ut dem helt och hållet. Detta minskar både den ekonomisk belastning för kunden och framförallt miljöpåverkan av att slänga funktionsdugliga fönster.

Vi tror att genom att erbjuda energieffektiva och hållbara alternativ till våra kunder kan vi göra en verklig skillnad för vår gemensamma miljö, säger Daniel Bengtsson, Marknadschef på Grundels Fönstersystem. Vi ser det som vår skyldighet att bidra till en mer hållbar framtid, och vi är fast beslutna att uppmuntra kunderna att fatta miljömedvetna beslut när det gäller deras fönster- och dörrar.

Grundels Fönstersystems engagemang för miljön går hand i hand med deras strävan efter kundnöjdhet och kontinuerlig förbättring av produktkvalitet. Genom att erbjuda dessa gröna alternativ och fokusera på kundnöjdhet, tar Grundels Fönstersystem en ledande roll i att erbjuda miljömedvetna fönster- och dörrlösningar i Sverige.


Källa: Grundels Fönstersystem