Marmoleum från Forbo Flooring är nu godkänd som klimatpositiv — utan klimatkompensering


2023-08-16


Nu lanserar Forbo Flooring ett nytt linoleumgolv med banbrytande klimategenskaper. Golvet Marmoleum har tack vare Forbo Flooring Systems omfattande hållbarhetsfokus lyckats uppnå klimatpositivitet, vilket innebär att för varje kvadratmeter Marmoleum som installeras så avlägsnas 446 gram koldioxid ur luften.

 

– Vi är mycket stolta över att kunna visa att vårt linoleumgolv har klimatpositiva egenskaper i hela kedjan, Cradle to Gate, utan klimatkompensation. Att det dessutom gjorts en oberoende validering i form av en miljövarudeklaration baserad på en livscykelanalys, gör att våra kunder kan välja Marmoleum till sina inrednings- och byggprojekt och samtidigt möta och överträffa de hållbarhetskrav som deras kunder och intresseägare ställer, säger Johan Björling, Hållbarhetsansvarig på Forbo Flooring Systems i Sverige.

I en tid då klimatförändringar ställer allt högre krav på hållbarhetsåtgärder, inte minst i byggbranschen, möter Marmoleum dagens krav. Forbo Flooring tar med hjälp av Marmoleum för första gången steget förbi netto noll-utsläpp och skapar en mätbar miljöfördel. Enkelt förklarat, under Marmoleums livscykel tas mer koldioxid bort ur atmosfären än vad som släpps ut. De klimatpositiva data som presenteras i livscykelanalysen är nettosiffror, det vill säga utan justering i form av klimatkompensationsåtgärder.

Rigorös och transparent bedömning av Marmoleums miljöprestanda

Den livscykelanalys som ligger till grund för Forbo Flooring Systems klimatpositiva påstående bygger på bedömningar av klimatpåverkan genom hela kedjan. Allt från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, energiförbrukning och energislag till transporter, återvinning och avfallshantering har genomgått en noggrann tredjeparts granskning enligt standard för EPD ( Environmental Product Declarations).

Marmoleum tillverkas av upp till 98 procent förnybara råvaror, som kommer från leverantörer där hållbara metoder tillämpas. Forbo Flooring Systems produktionsanläggningar är energieffektiva och använder 100% förnyelsebara energikällor. Forbo Flooring arbetar också aktivt med strategisk och operativ transportlogistik, för att minimera koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.

– I slutet av livscykeln kan hela Marmoleum-golvet malas ner och återanvändas i andra produkter, därmed minimeras mängden material som går till deponi, säger Johan Björling.

Tänjer på gränserna för vad hållbarhet är

Forbo Flooring Systems är redan ledande inom hållbara golv. Nu tar man ett stort kliv framåt och sätter en ny branschstandard.

– Vårt linoleumgolv Marmoleum är en branschpionjär som inspirerar oss att fortsätta tänja på gränserna för vad hållbarhetsarbetet kan åstadkomma. Forbo Flooring Systems kunder kan vara trygga i att deras golvval bidrar positivt till arbetet mot klimatförändringar, samtidigt som Marmoleum är ett golv med högsta kvalitets-, design- och innovationsvärden, säger Pernilla Norling, Produktchef Linoleum/Textil, Forbo Flooring Systems.

 

Källa: Forbo Flooring