Återvunnet glas blir grund till fossilfri förskola


2020-05-02

Förskolan Hoppet är Göteborgs Stads innovationsprojekt för att bli först i Sverige att bygga fossilfritt (bilden är en illustration).
Bild: LINK arkitektur
Förskolan Hoppet är Göteborgs Stads innovationsprojekt för att bli först i Sverige att bygga fossilfritt (bilden är en illustration).

Husgrund av Koljern.
Bild: Koljern
Husgrund av Koljern.

Förskolan Hoppet i Göteborg som ska bli Sveriges första fossilfria förskola visar exceptionella siffror på minskad klimatpåverkan. Hittills har koldioxidavtrycket pressats ner med 70 procent. En viktig nyckel till framgång är den unika husgrunden av återvunnet glas.

Förskolan Hoppet är ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation, ett led i Göteborgs Stads mål att på sikt bli en helt klimatneutral stad. Klimatpåverkan är det centrala i projektet. Mer än 50 projektörer har involverats och instruerats att utmana traditionella materialval och byggmetoder för att presentera de mest klimatsmarta lösningarna.


Återvunnet glas ersätter betong
Projektet har nu presenterat siffror på minskad klimatpåverkan med nästan 70 procent för de stora byggdelarna, jämfört med en nybyggd och jämförbar förskola i Göteborg. En kritisk punkt är att byta ut den traditionella husgrunden. Koljern-grunden valdes ut bland marknadens främsta tillgängliga lösningar.

– För att nå de högt uppställda klimatmålen för Göteborgs Stad krävs att vi hittar alternativ till betong. Koljern-grunden i Hoppet möjliggör detta för oss genom en unik kombination av önskvärda egenskaper. Det blir en starkt bidragande faktor för att nå Lokalförvaltningens mål om halverad klimatpåverkan till 2025, säger Anders Hall, Projektledare Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.

Koljern-grunden är element av en lättviktsisolering, så kallat foamglas, som sammanfogas med en ram av lättbalkar i stål. Foamglas är till största delen returglas som hettas upp och smälts till ett skum. Resultatet är en massa av stelnade glasbubblor som bildar lätta, isolerande block: starka och hårda som glas kan de ramas in till en trycktålig, bärande husgrund.


Ovanlig lösning med unika klimatfördelar
Enligt klimatkalkylerna för Hoppet ger Koljern-grunden bara halva koldioxidavtrycket av en grund i modern, klimatförbättrad betong. Medan betong är en förbrukningsvara är Koljern dessutom ett cirkulärt material – det görs till 60-70 procent av återvunnet glas som kan återanvändas eller materialåtervinnas när huset rivs.

Även livslängden står ut i jämförelsen, då glas är ett mycket beständigt material som inte åldras eller transporterar fukt. Då lösningen väger en tiondel av en traditionell grund minskar även fossila utsläpp från transporter.

– Vi är stolta att staden valt oss i sitt innovationsprojekt. Tekniken är relativt okänd även om den är testad, certifierad och beprövad på marknaden sedan 15 år. Koljern-grunden finns sedan tidigare i både småhus, fastigheter och förskolor men det är först nu vi tar klivet ut och lanserar produkten i stor skala i ljuset av de unika klimatfördelarna. Därför är det betydelsefullt för oss att vara del när Hoppet flyttar fram pålarna för vad som är möjligt i offentligt byggande, säger Henning Eliasson, VD för Koljern Nordic.


I topp för samtliga krav
Koljerngrunden valdes till Hoppet för det låga klimatavtrycket, men den mötte dessutom bäst samtliga högt uppsatta krav från staden: tillgänglighetsanpassning, cirkularitet och återanvändning samt prestanda och kvalitet över tid.

– Återbruk och cirkularitet är en viktig del i att nå de högt ställda klimatmålen inom byggbranschen. Hoppet är ett av de största byggprojekten i Sverige som använder Koljerngrund med isolering av Foamglas. Till vår stora glädje visar beräkningarna att det lönar sig att göra aktiva val utifrån klimatpåverkan, säger Anna Ryberg, hållbarhetschef hos totalentreprenören Derome.


Fakta: projektet och dess parter
Göteborgs Stad är beställare av förskolan Hoppet. Derome har totalentreprenad. Link Arkitektur har ritat förskolan.Liljewall leder projekteringen och WSP är konstruktörer. Byggstart för Hoppet sker sommaren 2020 och förskolan öppnas under Göteborgs jubileumsår 2021.


Fakta: Koljern
Koljern® en patenterad teknologi som sammanfogar lättviktsisolering av Foamglas® med en ram av lättbalkar i stål till en bärande konstruktion. Foamglas består av 60-70% återvunnet returglas, tål mycket höga tryck och bildar en grund där betong inte behövs. Koljernelement är en ETA-godkänd, standardiserad produkt som är fuktsäker och håller högsta brandklassning med mycket goda isolervärden. Den överskrider marknadens längsta materialgaranti på 50 år.

Fakta: Koljern Nordic
KJ Nordic AB (Koljern Nordic) utvecklar cirkulära byggprodukter för att bygga högkvalitativa bostäder och samtidigt uppnå klimatmålen. Koljern-elementen är kärnan i bolagets produktportfölj där fokus initialt ligger på två produktområden; koldioxidreducerande husgrunder i träfastigheter samt terrasser för flerbostadshus. Tillverkningen sker i Varberg.


Källa: