Tyréns omformar utemiljön för Sjöfartsmuseet


2020-10-15

Gamla Varvsparken ska få en ny utformning och karaktär.
Bild: GAJD arkitekter
Gamla Varvsparken ska få en ny utformning och karaktär.

1933 invigdes Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Genom att skapa ett nytt storslaget akvarium under jord, en ny entré och en förändrad parkmiljö, kommer museet bli en öppnare mötesplats med höga upplevelsevärden. Tyréns bidrar med gestaltning och projektering av utemiljön genom landskaps-, VA- och markprojektering.

Gamla Varvsparken ligger i anslutning till Sjöfartsmuseet och är en välbesökt grönyta av såväl museibesökare som boende i området. Tyréns ger parken och övriga grönytor vid museet en ny utformning och karaktär.

– Gamla Varvsparken kommer att få en gestaltning som är värdig den vackra och anrika museibyggnaden. Parkens naturligt böljande former ger ett mjukt formspråk som balanserar upp museets formella karaktär och inbjuder till parkhäng. Jag hoppas det blir en välbesökt plats som ger ett mervärde både till stadsdelen och museet, säger Elin Framme, ansvarig landskapsarkitekt på Tyréns.

Parken är indelad i två zoner, en park- respektive en entrédel. Den nya entrésituationen kommer utgöras av en gångväg från Karl Johansgatan upp mot museet och ett välkomnande entrétorg med praktplanteringar, sittplatser och ett publikt konstverk.

Parkens östra del kommer vara friare och grönare med stora gräsytor och informella sittplatser i form av sittgradänger och stora karaktärsskapande träd som ramar in museet och kompletterar parkens magnifika almar.

Ombyggnationen innebär att akvariet i museet flyttar från den äldre byggnaden till en ny, modern anläggning på 1100 kvadratmeter, under marknivå framför museet. Akvariet kommer ha tio gånger så stor vattenvolym som idag och bland annat inrymma ett levande korallrev.

– Det är väldigt speciellt att bygga ett nytt akvarium under marknivå. Vi har anlagt parkmiljön ovanpå akvariets takbjälklag vilket varit en teknisk utmaning med många kompetenser inblandade. Genom att arbeta med väl utformade överbyggnader och upphöjda planteringar har vi hittat lösningar för alla nödvändiga funktioner, säger Elin Framme.

Om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet startade i januari på uppdrag av Higab och beräknas vara klar i slutet av 2021. Under 2022 öppnar museet igen.Källa: Tyréns