Cordel Norden AS förvärvar Congrid


2021-01-20

Gustav Line, VD i Cordel Norden AS.
Bild: Cordel
Gustav Line, VD i Cordel Norden AS.

Timo Makkonen, VD Congrid Oy.
Bild: Cordel
Timo Makkonen, VD Congrid Oy.

Cordel Norden, en ledande leverantör av programvara till hantverkare och byggföretag, har kommit överens med Congrid Oy om att gå samman för att stärka produktportföljen och möjliggöra internationell tillväxt.

Cordel Norden tillhandahåller programvara och tjänster (SaaS) för att digitalisera byggföretag och hantverkare. Företaget består av tre dotterbolag med 8 kontor i Norge och Sverige. Cordel Group har 110 anställda och betjänar mer än 75 000 användare från mer än 8 000 kunder.

Congrid Oy är marknadsledande inom SaaS-programvara för byggkvalitet och säkerhetshantering i Finland med mer än 150 kunder. Lösningen är ett värdefullt verktyg för mer än 10 000 aktiva användare inom byggbranschen. Congrid har 27 anställda i Finland och Sverige.

– Byggbranschen och hantverkarna måste följa en mängd regler och förordningar. Detta är mycket komplicerat och involverar många parter. Congrid har en fantastisk lösning som hjälper företag och hantverkare att vara kompatibla och säkra på att information samlas in och bearbetas digitalt, säger Gustav Line, VD i Cordel Norden AS, och fortsätter:

– Vi är mycket entusiastiska över de nya möjligheter som följer detta tillskott till vår grupp. Congrid är ett fantastiskt företag som har tagit en ledande position inom sitt område under de senaste åren. Lösningen kommer att vara ett bra komplement till vår befintliga portfölj, vi har och kommer att stärka vårt fotavtryck med programvaran inom kvalitet- och säkerhet i Norden.

– Sedan 2013 har vi hjälpt byggföretag att styra sin kvalitetssäkring och sitt säkerhetsarbete i riktning mot transparens och datadrivet beslutsfattande, lägger Timo Makkonen, VD Congrid Oy, till.
– Byggföretagen använder i allt högre grad fältdata i sin verksamhet. Det finns ett stort behov av en digital lösning som Congrid inom den nordiska byggsektorn. Vi har byggt en stark närvaro i Finland och stärker för närvarande marknaden i Sverige. Att gå samman med Cordel stöder vår strategi att bli nummer ett i Norden. Vi ser fram emot att bredda vårt nordiska fotavtryck med Cordel.


Fakta: Cordel-koncernen
• Cordel Norden AS levererar programvara för att digitalisera och automatisera de manuella processerna för hantverkare och byggföretag.
• Congrids molnbaserade programvara erbjuder användarna en plattform för hantering av kvalitets- och säkerhetskontroll vid alla byggprojekt, vilket minskar kvalitetskostnaderna, förbättrar säkerheten och maximerar produktiviteten på byggplatsen.
• Cordel Norden har genomfört tre förvärv (dotterbolag till Cordel Norden): Bygglet AB år 2018, • EL-Info i Växjö år 2019 och Congrid Oy år 2020.
• Cordel Group har 136 anställda. Huvudkontoret ligger i Ålesund i Norge. Koncernen har sammanlagt 10 kontor i Norge, Sverige och Finland.
• Omsättning: över 200 miljoner norska kronor år 2020.


Källa: Bygglet