Ecophon lanserar återvinningstjänst för en mer cirkulär byggbransch


2021-02-17

Bild: Ecophon

Akustikföretaget Ecophon lanserar SoundCircularity, en cirkulär tjänst där överblivet spill och gamla absorbenter av glasull samlas in och återvinns för nya byggprojekt. Ett certifikat över klimatbesparingar i kg CO2 utfärdas till användaren baserat på en LCA-kalkylering. Tjänsten gör det enkelt för byggaktörer och installatörer att fatta hållbara beslut i gröna byggnationer.

– Bygg- och fastighetsbranschen står idag för cirka 20 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och drygt en tredjedel av avfallet. Samtidigt har branschen antagit en färdplan för att bli klimatneutrala senast år 2045. Ska det lyckas måste mer byggavfall återanvändas och återvinnas i stället för att gå till deponi. Vår cirkulära tjänst gör det enklare för hållbara aktörer i bygg- och installationsbranschen att göra rätt, säger Erika Edlund, TL Teknisk support på Ecophon.

Återvinningstjänstens flexibilitet gör den enkel att integrera i bygg-, installations- och rivningsprojekt. Ecophon beräknar först den klimatbesparing tjänsten innebär för ett specifikt projekt. Användare förses sedan med materialspecifika säckar i vilka överblivet spill och rivningsmaterial av glasull sorteras. Ecophons logistikpartner hämtar upp och transporterar materialet för återvinning till nytt byggmaterial.

Ett certifikat över klimatbesparingar i kg CO2utfärdas till användaren baserat på en LCA-kalkylering enligt EN 15804. Det möjliggör uppföljning och utvärdering av bidrag till branschens klimatmål och miljöklassningar av byggnader (BREEAM, LEED, Svanen etc.) samt ger användarna konkreta uppgifter att inkludera i sin hållbarhetsredovisning.

Genom den nya tjänsten finns logistiken på plats för att överblivet material från rivning och installation ska kunna användas i nya projekt i stället för att deponeras. Det minskar kostnader, klimatpåverkan och behov av jungfruliga råvaror i andra nybyggnationer och renoveringar.

– Byggbranschen är i startgroparna för att öka sin återanvändning och efterfrågan på cirkulära lösningar ökar. Hållbarhet är både lönsamt och affärskritiskt för ansvarstagande byggaktörer i dag. Nu förenklar vi utvärdering och uppföljning av hållbarhetsprestanda och bidrag till klimatsmarta byggprojekt. Tillsammans med våra kunder tar vi tydliga steg mot en mer cirkulär ekonomi i byggbranschen, säger Erika Edlund, TL Teknisk support på Ecophon.


Källa: Ecophon