Baggeboskolan nominerad till Årets bygge


2021-03-04

Bild: Tibro

Baggeboskolan kan bli ett av sex byggprojekt som utses till Årets Bygge 2021. Byggprojektet är nämligen en av tre finalister i kategorin Samhällsfastigheter.
– Baggeboskolan är ett lyckat byggprojekt som i hög grad präglats av samverkan mellan alla parter och det märks både på resultatet och på hur alla inblandade upplevt byggprocessen. Det är fantastiskt roligt att vi är nominerade till det här priset, säger Tibro kommuns projektledare Samuel Willner.

Årets Bygge är byggnadssektorns mest prestigefyllda pris. Priset delas ut varje år av tidningen Byggindustrin och går till byggprojekt som slutförts under det gångna året och som hållit budget, haft hög arbetssäkerhet och skapat mervärden. I år utses vinnare i sex olika kategorier: Bostäder, Hotell och kontor, Infrastruktur, Industribyggnader, Samhällsfastigheter och Renovering.

Byggnationen av Baggeboskolan är ett av förra årets byggen som kvalat in i kategorin Samhällsfastigheter. Det är det största nybyggnadsprojektet som genomförts i Tibro på 40 år och ribban lades på en hög nivå för både den pedagogiska miljön och på skolans gestaltning. Bygget genomfördes som ett partneringprojekt mellan Tibro kommun och byggföretaget NCC.


Flexibla lärmiljöer
Baggeboskolan är en skola med plats för 540 elever som präglas av ledorden trygghet, glädje och lärande. Varje årskurs är samlad i en egen del av skolan, en hemvist, där huvuddelen av undervisningen bedrivs. Den utformningen kombinerar den lilla skolans trygghet med den stora skolans fördelar. 

I varje hemvist finns basrum, grupprum och ett gemensamt torg, vilket både ger flexibla lärmiljöer som passar elever med olika behov och skapar möjligheter för eleverna att jobba tillsammans i olika gruppformationer. Lokalernas utformning ger en flexibilitet som gör att den kan anpassas för olika typer av pedagogik över tid.

Skolgården är uppdelad i olika zoner med aktiviteter som passar barn i olika åldrar med olika förutsättningar.


Stor delaktighet
– Baggeboskolans inom- och utomhusmiljöer har vuxit fram i ett samspel mellan arkitekter, pedagoger, elever och övrig personal på skolan och företagen som varit delaktiga i bygget. De har utgått från framgångsfaktorer för trivsel och lärande, vad som behövs för att skapa en trygg och bra arbetsmiljö för alla på skolan, berättar skolans rektor Annette Larsson.

– Verksamheten har varit väldigt delaktig och vi har skapat något tillsammans. Tibros tidigare vision var miljöer som sticker ut och det gör den här skolan på väldigt många sätt, betonar Samuel Willner, projektledare och lokalstrateg på Tibro kommun.


Kvalitet och hållbarhet
Kvalitet och hållbarhet har varit viktiga ledord i Baggeboprojektet och i såväl snickerierna i byggnaden som vid valet av möbler och inredning och konstnärlig utsmyckning har Tibros hantverkstraditioner tagits tillvara.

Skolan är försedd med en sandfärgad tegelfasad, som är både underhållsfri och hållbar. Undervisningsrummen har en form som påverkar akustiken, luftflödet och inflödet av dagsljus på ett positivt sätt. Det finns många fina trädetaljer på både väggar och fasader. Många material har valts med tanke på hållbarhet och material från tidigare skolverksamheter har återbrukats och rekonditionerats.

– Hela biblioteket består av recyclade hyllor och även många av borden är återvunna. Vi har medvetet valt att köpa in nya möbler av hög kvalitet som håller i många år och som är möjliga att recycla, säger Annette Larsson.


Bra flyt i byggprocessen
Trots att Tibro kommun valt att använda material av hög kvalitet och investerat i en stor solcellsanläggning så har budgeten hållits med god marginal. Slutnotan för bygget stannade vid 218,5 miljoner, jämfört med totalbudgeten på 227 miljoner kronor. Ett gott samarbetsklimat, ett stort engagemang från alla inblandade, ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och en genomtänkt användning av digital teknik har bidragit till en smidig byggprocess och ett bra slutresultat.

– Under projekteringen ritade vi skolhuset i 3D och scannade skoltomten med drönare och matade in all information om bygget i en modell för att optimera, underlätta och effektivisera. Genom att först bygga huset i 3D-miljö kunde vi projektera bort problem och skapa förutsättningar för en rationell produktion. På det sättet får man ett bra flyt i arbetet på och en förutsägbar produktion utefter satt tidplan, klarlägger NCC:s produktionschef Wiktor Krancher.


Stort engagemang hos alla inblandade
Både NCC och Tibro kommun är nöjda med partneringprojektet där man jobbat hårt för att skapa bra stämning, delaktighet och engagemang.

– Det har varit många lokala aktörer och ett väldigt lyckat projekt. Att många har sagt att det är det bästa projektet de jobbat i är ett kvitto på att vi har lyckats, säger Wiktor Krancher.

– Det har varit tydligt att vi alla har haft ett gemensamt mål. Alla har jobbat för projektets bästa under hela byggprocessen och det har funnits en stolthet i att vara med i projektet, fastslår Samuel Willner.

Pristagarna i årets upplaga av Årets bygge utses vid en digital prisutdelning den 18 mars.


Källa: Tibro