Aros Bostad tecknar entreprenadavtal för 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg


2021-04-14

Fabriksparken är Aros Bostads första projekt som byggs för att Svanencertifieras (bilden är en illustration).
Bild: ArosBostad
Fabriksparken är Aros Bostads första projekt som byggs för att Svanencertifieras (bilden är en illustration).

Visionsbild över vardagsrum i Fabriksparken (bilden är en illustration).
Bild: ArosBostad
Visionsbild över vardagsrum i Fabriksparken (bilden är en illustration).

Aros Bostadsutveckling AB har tecknat entreprenadavtal med MVB Öst för uppförande av 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg. T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt i Sundbyberg och även bolagets första projekt som byggs för att Svanencertifieras.

Fabriksparken är ett nytt stadsutvecklingsområde om totalt tre nya kvarter i centrala Sundbyberg. Aros Bostads kvarter omfattar cirka 180 lägenheter fördelade på två byggnader: T1 och T2. Projektet förvärvades från Skandiafastigheter under 2020, med tillträde under andra kvartalet 2021.

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med MVB Öst AB för uppförande av den första byggnaden om totalt 99 lägenheter. Produktionen påbörjas under tredje kvartalet i år, men försäljningen av bostäderna startar redan i april. Första inflyttning beräknas till slutet av 2022.

T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt som byggs för att certifieras enligt Svanen, vilket innebär att byggnadens påverkan på miljö och människa granskas ur ett livscykelperspektiv.

– Vill man vara trovärdig som långsiktig bostadsutvecklare är det en förutsättning att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. T2 Fabriksparken i Sundbyberg är vårt första projekt som byggs för att Svanenmärkas. På detta sätt kan vi visa för slutkonsumenten att bostaden är planerad med både människa och miljö i åtanke, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.


Källa: Aros Bostad