Nya lägenhetsprojekt i Malmö


2021-04-17

Nya lägenhetsprojekt för MKB i Malmö.
Bild: BAB
Nya lägenhetsprojekt för MKB i Malmö.

Nu är kontrakten påskrivna och BAB bygg Region Malmö kan starta upp bygget av ytterligare projekt till MKB. Byggnationerna gäller Kv Magne i Hyllie och Kv Spiran i Limhamn och har tillsammans ett ordervärde på 340 miljoner kronor.

Inom kort inleds ytterligare byggnationer i Region Malmö efter att två kontrakt har signerats med MKB för Kv Spiran i Limhamn och Kv Magne i Hyllie.

Kv Spiran innehåller 139 stycken lägenheter med tillhörande lokaler i markplan samt ett underjordiskt garage. Projekteringen kommer starta omgående och leverans av färdigställt projekt med etappvis överlämning från Q4-2022 till Q1 2023. Kv Magne innehåller 105 stycken lägenheter med tillhörande lokaler och ska stå färdiga i slutskedet på 2022.

– Vi tackar MKB för förtroendet att bygga ytterligare lägenhetsprojekt för deras räkning. Dels i Hyllie som har vuxit kraftigt de senaste åren och dels i Limhamn. Projektet kommer rätt i tiden och det är fantastiskt roligt att fortsätta bygga för MKB och utveckla staden, säger Daniel Malm, regionchef BAB bygg i Malmö.


Källa: BAB