Nya bostäder i Älvenäs och Tullholmen


2021-04-18

Illustrationsbilder på de planerade byggnationerna.
Bild: Tengbom
Illustrationsbilder på de planerade byggnationerna.

Illustrationsbilder på de planerade byggnationerna.
Bild: Tengbom
Illustrationsbilder på de planerade byggnationerna.

Nu är det klart att det ska bli fyra nya hyresrätter i Älvenäs och efter det tar omkring 75 bostadsrätter form i Tullholmen i centrala Karlstad. Byggnationen är en del av kommunens dubbla markanvisning som går ut på att ett bolag bygger i någon av Karlstads mindre tätorter för att få bygga i ett centralt läge.

För att uppmuntra byggnationen av bostäder utanför centrala Karlstad har kommunen använt sig av dubbel markanvisning för en tomt som ligger i Tullholmen, på Coops gamla område. Nu är det klart att det blir Skanska som får bygga i både Älvenäs och Tullholmen med en troligt start 2022.

– Det känns jättekul att vi inom kort kommer få till en nybyggnation av hyresrätter i Älvenäs. För att hela kommunen ska kunna växa och utvecklas är det viktigt att vi uppmuntrar byggnationen utanför centrala Karlstad, säger Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.


Stort intresse för byggnation
På Tullholmen i Karlstad växer ett helt nytt bostadsområde just nu fram. Ett bostadshus håller redan på att ta form och kommunen jobbar med utformningen av strandpromenaden och den lilla torgytan som ska ligga vid vattnet. Tomten i Tullholmen som nu har tilldelats ligger ungefär där Coop Värmlands huvudkontor låg tidigare, intill Packhusallén. Och tomten i Älvenäs ligger intill Ingenjörsgatan.

– Intresset för att bygga på tomterna var stort och det fanns många bra alternativ. Skanskas förslag var fint utformat och har en välkomnande innegård som kommer synas från gångstråket intill, säger Ingegerd Karlsson, mark och exploateringsingenjör.

Kommunen fick in åtta olika förslag som utvärderades utifrån gestaltningen av förslaget, formgivningen av utemiljön och referensobjekt.


En modern tegelbyggnad och en traditionell Värmlandsgård
I Tullholmen ska Skanska bygga en U-formad byggnad i tegel med en innergård där det kommer rymmas omkring 75 bostadsrätter. I Älvenäs blir det fyra hyresrätter med två till tre rum och kök. Där har byggnaden utformats med inspiration av den traditionella Värmlandsgården, en tvåplansbyggnad med sadeltak, stående träpanel och regelbunden fönstersättning.

– Det här blir ett roligt projekt där vi får jobba med två olika typer av bostadsbyggnationer. Jag tror att det kommer bli uppskattade bostäder på båda ställen som passar in i omgivningen, säger Henrik Wiker affärsutvecklare Skanska.

I slutet av 2022 eller början på 2023 väntas byggnationen komma igång i Älvenäs och 2023 är byggstarten i Tullholmen. 


Källa: Karlstads kommun