White Arkitekter gestaltar "Haus Hynsperg" i Tyskland


2021-04-20

Visionsbild över omsorgsboendet som ska uppföras i Liederbach, Tyskland (bilden är en illustration).
Bild: White arkitekter
Visionsbild över omsorgsboendet som ska uppföras i Liederbach, Tyskland (bilden är en illustration).

Visionsbild över omsorgsboendet som ska uppföras i Liederbach, Tyskland (bilden är en illustration).
Bild: White arkitekter
Visionsbild över omsorgsboendet som ska uppföras i Liederbach, Tyskland (bilden är en illustration).

Visionsbild över omsorgsboendet som ska uppföras i Liederbach, Tyskland (bilden är en illustration).
Bild: White arkitekter
Visionsbild över omsorgsboendet som ska uppföras i Liederbach, Tyskland (bilden är en illustration).

I slutet av 2020 vann White Arkitekter den inbjudna tävlingen om att designa ett nytt omsorgsboende i Liederbach för Cronstett and Hynspergian Evangelical Foundation. Stiftelsens styrelse har nu godkänt det reviderade designförslaget, vilket innebär att det är fritt fram att ansöka om bygglov. Med detta projekt och det internationella expertteamet går den 250 år gamla stiftelsen in i nytt territorium – inte bara regionalt utan också när det gäller arkitektur.

Whites tävlingsförslag, som nu är på väg att realiseras, knyter samman stadens centrum med Oberliederbacher Park. De två välproportionerade byggnaderna fokuserar på den mänskliga skalan och främjar en aktiv och socialt hållbar livsstil.

– Designen bygger på en hälsofrämjande arkitektur som bidrar till hyresgästernas välbefinnande och oberoende. Byggnaden främjar sociala och fysiska aktiviteter som grund för samhörighet. Närheten till parken, de ljusa lägenheterna och trä som byggmaterial ger de boende optimala förutsättningar för en hög livskvalitet i samvaro med naturen, säger David Saand, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Stor vikt har lagts vid den visuella kopplingen till parken. Alla lägenheter har stora fönster i minst två väderstreck, vilket ger fin utsikt och hälsosamt dagsljus. Byggnadens entré ligger i skärningspunkten mellan stad och park – ett lågt galleri som leder in besökare och boende till byggnadens alla funktioner. Projektens höga hållbarhetsmål uttrycks genom en synlig KL-trästomme på insidan och cederträ som fasadmaterial på utsidan.

– Projektet är en ny milstolpe för oss i Tyskland, där vi nyligen etablerade en studio i Stuttgart. Vi är särskilt glada över att vår kund stödjer vår ambition att bygga högkvalitativ arkitektur i trä. Vi är övertygade om att vi tillsammans med vårt internationella team kan bidra på ett relevant sätt till New European Bauhaus, säger Max Zinnecker, uppdragsledande arkitekt på White Arkitekter.


Källa: White Arkitekter