Spadtag för Residensparken – en del av ett levande centrum


2021-09-20

Kommunens byggledare Johan Härdne, Erik Nilsson kommunalråd och projektledare Louise Thyberg tar ett första spadtag för Residensparken.
Bild: Karlstads kommun
Kommunens byggledare Johan Härdne, Erik Nilsson kommunalråd och projektledare Louise Thyberg tar ett första spadtag för Residensparken.

Visionsbild över Residensparken (bilden är en illustration).
Bild: Karlstads kommun
Visionsbild över Residensparken (bilden är en illustration).

Efter ett par år med en tillfällig sandstrand får nu Residensparken en riktig upprustning. Med start 20 september påbörjas förvandlingen av parken. Strandhänget blir kvar och mer ordnat än tidigare. Det blir även grönytor för spontanlek och en ny entré.

I början på 2019 förstördes stora delar av Residensparken i samband med bärgningen av restaurang Båten som hade sjunkit. För att parken inte skulle vara en lerpöl under större delen av sommaren skapade kommunen en tillfällig strand med solstolar. Men nu kommer parken få en permanent upprustning.

– Detta kommer bli ett ordentligt lyft som både Karlstadsbor och besökare kan njuta av. Eftersom den tillfälliga sandstranden blev så populärt har vi valt att ha kvar den och anpassa så att fler ska kunna njuta av den, säger Louise Thyberg landskapsarkitekt och projektledare för upprustningen av parken.

Sandstranden blir lite av en hängyta med solstolar och bord med en ljusslinga över. Intill stranden blir det en stenbelagd yta med utblick över älven och Karlstads Teater där barnvagnar, rullatorer och rullstolar enklare kan ta sig fram.


Ny entré och plats för cafévagn
Det blir en ny entré till parken i korsningen Älvgatan/Järnvägsgatan och där kommer en halvmåneformad gångbana löpa ner mot älvkanten. Denna entré kommer vara utan nivåskillnad vilket gör att den är anpassad efter personer med rullatorer, rullstol eller barnvagn. Det kommer även finnas plats för mindre cafévagnar eller glasstånd som kan vilja stå vid parken under högsäsong.

– Residensparken kommer ge plats för både avkoppling, spontanlek och glassförsäljning från cafévagn. Det blir en attraktiv och levande plats i centrum som kommer locka ännu fler Karlstadsbor och besökare till vår fina stadskärna, säger Erik Nilsson (KD) kommunalråd.

Byggnationen väntas pågå hela hösten och under tiden kommer parken vara avspärrad.


Källa: Karlstads kommun