Nytt naturnära bostadsområde byggs mellan Alvesta och Växjö


2021-09-24

Bland skog, berg och sjöar ska ett nytt bostadsområde växa fram.
Bild: Engaholm
Bland skog, berg och sjöar ska ett nytt bostadsområde växa fram.

Nu är det klart att ett nytt bostadsområde ska byggas i Aringsås. Ambitionen är att 50-80 nya bostäder ska stå klara till 2025. Områdets attraktiva placering mellan Alvesta och Växjö innebär närhet till natur, stadsliv och goda kommunikationer.


Under tisdagen beslutade Alvesta kommuns samhällsbyggnadsnämnd att godkänna ett exploateringsavtal för nordvästra delen av Aringsås. Därigenom blir det nu möjligt för markägaren Engaholm att bygga 50–80 nya bostäder, enligt den tidigare beslutade detaljplanen. Det kommer att bli ett varierat bostadsområde med olika typer av bostäder. Förhoppningen är att inflyttning ska kunna ske under 2025.


Alvesta fortsätter växa
Utvecklingen av Aringsås är en del av Alvesta kommuns och Växjö kommuns gemensamma utvecklingsstrategi som antogs 2019. Enligt utvecklingsstrategin ska Alvesta tätort fortsätta att växa österut mot Växjö. I området Aringsås planeras det för nya bostadsområden och även för ett nytt tågstopp.

– Detta är ett viktigt steg för att Alvesta ska fortsätta växa. Våra tomter går åt fort och vi ser en ökad efterfrågan på villor. Aringsås innebär inte bara fler bostäder utan även en annan typ av boende som ökar valfriheten när man vill bosätta sig i Alvesta kommun. Detta är första steget i riktning mot att nå visionen för hela Aringsås. I nästa etapp tar vi det ytterligare ett steg längre, säger David Johansson ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.


Hållbara bostäder nära naturen.
Markägaren Engaholms vision för Aringsås är att området ska utvecklas i samklang med naturen och med hållbara lösningar för såväl natur som människor. Bostäderna ska byggas i trä och all byggnation ska anpassas efter områdets speciella natur och topografi.

– Vi vill utveckla Aringsås utifrån en hållbar idé om hur vi vill leva och bo i framtiden och bygga ett modernt bostadsområde i trä anpassat till naturen. Genom att använda förnybara naturmaterial och ta tillvara småländsk kompetens inom trä och glas bygger vi uthålligt och klimatsmart och skapar en attraktiv boendemiljö med närhet till natur, rekreation och friluftsområden, säger Anders Koskull på Engaholm.

De bostäder som nu ska byggas är en första del i utvecklingen av Aringsås. Detaljplanen som finns öppnar även upp för fortsatt expansion i området.


Källa: Alvesta kommun