Med HVO100 vinner du nästa upphandling


2021-10-10

Bild: Neste

Byggbranschen står årligen för cirka 10 procent av Sveriges utsläpp, en betydande andel som visar vikten av att sektorn ställer om. Insikten finns redan inom branschen vilket gör att många instiftat visioner om en framtida klimatneutralitet. Byggföretagen säger att byggbranschen kan vara klimatneutral år 2045 och redan till 2030 kan halvera sina utsläpp genom att använda redan tillgängliga lösningar som till exempel förnybar diesel.

Hela denna text är en annons.

I kampen mot växthuseffekten är förbränning av fossila bränslen den viktigaste barriären att ta sig över. Allt fler kunder ställer krav på att företaget de anlitar kan leverera hållbara lösningar. Det behöver inte vara så komplicerat.


Från avfall till bränsle
Återvinning är en av de mest grundläggande insatserna för att minska klimatavtrycket. Förnybar diesel, även kallad HVO100, är ett bränsle med i stort sett samma egenskaper som den fossila dieseln, med undantaget att den drastiskt minskar Co2e-utsläppen. Istället för råolja används restprodukter, som till exempel slakteriavfall och återvunna frityroljor från matlagning, i framställningen. Omvandlingen från avfall till förnybart bränsle innebär att inga nya växthusgaser tillförs till atmosfären, eftersom de ingår i ett redan befintligt kretslopp, till skillnad från det fossila bränslet.

– Jag är övertygad om att dieselfordonet är den moderna tidens miljöfordon, säger Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste.


Bara att tanka och köra
Omställningen är dessutom enkel, det är bara att tanka och köra. Du behöver inte genomföra krångliga eller kostsamma modifikationer av ditt befintliga dieselfordon för att kunna tanka förnybart. Till skillnad från traditionell biodiesel ger Neste MY Förnybar Diesel en renare förbränning och drar heller inte till sig vatten. Det säkerhetsställer att bränsletanken inte blir hem för oönskat liv, som alger. Utöver detta har HVO100 även en unik tålighet mot kyla ned till -30 grader.

Att inom byggbranschen stå i framkant med en genomtänkt hållbarhetsplan kommer hjälpa er att vinna mark i era nästa upphandlingar. Eftersom 80 procent av transport- och byggsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen, kommer ni att stå ut från mängden när ni tankar förnybart. Genom att göra omställningen till HVO100 skapar du en miljövänlig framtid för kommande generationer – och blir framgångsrik på köpet.

Är du redo att ställa om? Räkna på dina Co2e utsläpp på nestemy.se.