Linköpings nya stadsdel växer ännu mer


2021-10-12

Drönarbild över området Ebbepark i Linköping.
Bild: Stångåstaden
Drönarbild över området Ebbepark i Linköping.

Stångåstaden har skrivit kontrakt med ED Bygg om att bygga ytterligare 105 nya bostäder i Linköpings nya stadsdel Ebbepark. Höga hållbarhetskrav har ställts i upphandlingen, vilket bland annat resulterar i miljöklassade hus med smart värmeförsörjning.

Bostäderna byggs i kvarteret Labbet som är det tredje kvarteret där Stångåstaden bygger bostäder i Ebbepark. Det är framför allt lite mindre lägenheter med 1-3 rum och kök som byggs med planerad inflyttning 2024. 48 av bostäderna kommer att riktas till seniorer där de som hyr bostad utöver sin lägenhet får tillgång till olika typer av gemensamma lokaler och aktiviteter.

– I Ebbepark utmanar vi branschen och oss själva när det gäller hur vi bygger och upphandlar. Allt i syfte att få så hållbara fastigheter och miljöer som möjligt. ED Bygg arbetar redan med oss i pågående nyproduktion i området och vi har stort förtroende för att de kommer kunna bidra till att förverkliga vår vision om ett hållbart Ebbepark, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Ebbepark är ett område med en mix av olika typer av bostäder och verksamheter där hållbara lösningar står i fokus. Något som även präglat upphandlingen.

– Med projekt Labbet i Ebbepark sätter verkligen Stångåstaden an tonen för hållbarhetsfokus. Vi är inspirerade och redo att möta nya utmaningar för vår bransch, vi ser att vårt egna hållbarhetsarbete dockar in väl i de målbilder som beställaren har. Det kommer vara inspirerande och utvecklande att tillsammans utveckla projektet. Det kommer också ställa nya krav på oss som entreprenörer vilket vi välkomnar, säger Henrik Eklund, affärschef på ED Bygg.

Just nu bygger Stångåstaden även bostäder i kvarteret Lugnet (totalt 354 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter) och i kvarteret Dynamiken (111 lägenheter samt lokaler har börjat byggas).

Ebbepark utvecklas av Stångåstaden, Sankt Kors och Lejonfastigheter, alla tre kommunägda fastighetsbolag.


Exempel på hållbara lösningar:
• Husen är klassade Miljöbyggnad Silver som innebär att de uppfyller ett antal krav gällande exempelvis materialval och inomhusmiljö.
• Solceller på taket för all fastighetsel.
• Husen kommer även att ha ett geolager som består av ett antal borrhål djupt ner i berget som förser husen med värme under vintern och viss kyla under sommaren.
• Självreglerande värmeförsörjningssystem som möjliggör en effektivare temperaturreglering av bostäderna.
• Under byggnationen kommer entreprenören ED Bygg att tanka på den HVO-tank som är placerad i Ebbepark för att undvika fossilt bränsle under byggperioden.
• Stångåstaden kommer även att bygga en sopsug och återvinningsanläggning för att skapa attraktiva återvinningsmiljöer för hyresgästerna och samtidigt minimera tung trafik i området.


Källa: Stångåstaden