Nivika förvärvar byggrätter i Mullsjö


2021-10-14


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Nivika investerar i befintligt affärsområde och har tecknat avtal om förvärv av Kärleksudden i Mullsjö. Kärleksudden innefattar över 30 000 kvm sjönära råmark i Mullsjö med möjligheter att utveckla och bygga upp till 300 bostäder tillsammans med trygghetsboende och förskola.

Mullsjö kommun har sedan tidigare antaget en detaljplan med stor potential för framtida exploatering. Kommunen växer och det finns goda kommunikationer till närliggande städer såsom Jönköping vilket ger bra förutsättningar för framtida byggnationer.

Säljare är Bränninge Gård och planerat tillträde är innan årsskiftet.

– Förvärvet i Mullsjö är en del av vår fortsatta tillväxtresa. Vi ser framtida potential i kommunen och ser fram emot att påbörja utvecklingen av Kärleksudden, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.


Källa: Nivika