Irländska ingenjörs- och byggföretag expanderar i Sverige


2021-10-15

De irländska ingenjörs- och byggföretag Kirby Group Engineering och Collen öppnar kontor i Gävle efter fortsatt hög tillväxt i Sverige och Norden. På bild syns – Bakre raden: Karin Angus – Global Lead Datacentres på Enterprise Ireland, Tommy Drumm – Managing Director på Collen, Austin Gormley – Irlands Sverigeambassadör, John Grogan – Director på Kirby Group Engineering, Eva Älander – Ordförande Gävle kommunfullmäktige. Främre raden: Neil Collen – Styrelseordförande på Collen, Thomas O’Connor – Europachef på Collen, Mark Flanagan – Managing Director på Kirby Group, Pearse Dolan – Operations Manager på Kirby.
Bild: Engineering Ireland
De irländska ingenjörs- och byggföretag Kirby Group Engineering och Collen öppnar kontor i Gävle efter fortsatt hög tillväxt i Sverige och Norden. På bild syns – Bakre raden: Karin Angus – Global Lead Datacentres på Enterprise Ireland, Tommy Drumm – Managing Director på Collen, Austin Gormley – Irlands Sverigeambassadör, John Grogan – Director på Kirby Group Engineering, Eva Älander – Ordförande Gävle kommunfullmäktige. Främre raden: Neil Collen – Styrelseordförande på Collen, Thomas O’Connor – Europachef på Collen, Mark Flanagan – Managing Director på Kirby Group, Pearse Dolan – Operations Manager på Kirby.

Kirby Group Engineering & Collen öppnar nya kontor i Sverige – tillsammans arbetar företagen idag med över 1200 personer i Sverige. Irländska högteknologiska bygg- och ingenjörstjänster har en hög efterfrågan i Sverige. Det beror i hög grad på att de är ledande inom design-, entreprenad- och konstruktionstjänster för datacenterlösningar i Norden.

De irländska ingenjörs- och byggföretagen Kirby Group Engineering och Collen etablerar nya kontor till följd av en växande marknad i Sverige och Norden.

Kirby Group Engineering har öppnat kontor i Gävle. Efter att ha verkat i Sverige i fem år är öppningen en tydlig signal om Kirbys fortsatta närvaro och tillväxt i Norden. Kirbys spetskompetens och erfarenhet inom konstruktion av datacenter har hjälpt företaget att säkra ett antal prestigefyllda kontrakt med ledande globala teknologiföretag. Som ett resultat har verksamheten i Sverige snabbt vuxit till att bli en av Kirbys mest expansiva i Europa. Majoriteten av Kirbys pågående projekt finns i Gävleregionen.

– Att nå denna milstolpe i vår företagshistoria hade inte varit möjligt utan engagemanget, hängivenheten och det hårda arbetet från vår personal. Sverige har snabbt visat sig vara en utmärkt marknad för oss och vi ser fram emot vidare tillväxt och att skapa förbindelser där under många år framöver, säger Mark Flanagan, Group Managing Director på Kirby Group Engineering.

John Grogan, Group Engineering Director på Kirby menar att den officiella invigningen är en höjdpunkt i företagets fortsatta framgång.
– Under de senaste åren har verksamheten växt betydligt på Irland och utomlands. Vi har nu etablerat ett starkt fäste på den svenska marknaden och det är vi alla stolta över. En viktig del av vår affärsplan är samarbetet med lokala företag, vilket fungerar mycket bra i Gävle och dessa partners är en integrerad del av vår verksamhet och en förutsättning för att kunna leverera projekt här, säger han.

Operations Manager i Sverige, Pearse Dolan, medger stolt att Kirby fått stort stöd från lokalsamhället:
– Gävle är den perfekta platsen för vårt kontor. Transportinfrastrukturen och närheten till Stockholm gör det tillgängligt för vår verksamhet. Jag vill tacka lokalsamhället för det välkomnande och stöd vi fått. Ett särskilt tack vill jag ge till Kara Wirdby på Gävle kommun för all hjälp med att etablera vår verksamhet i regionen.

Collen tillkännager också öppnandet av nya kontor i Gävle. Företaget har etablerat sig som ett ledande entreprenadbolag i den snabbt växande datacentersektorn i Europa. Collen har arbetat i Sverige sedan 2017.

Sedan 2017 har företagets omsättning i Sverige ökat från 110 miljoner euro 2017 till över 320 miljoner euro 2020, och tillväxten förväntas fortsätta den närmaste framtiden. Collen har upplevt en betydande tillväxt inom datacentersektorn efter att ha byggt hyperskalbara datacenter för ett antal kunder på marknaden.

– Vi är glada över att kunna öppna vårt nya europeiska kontor i Gävle, vilket är ett bevis på värdet av den expertis och kompetens som vår personal har bidragit med för den bredare organisationen. Detta är en naturlig utveckling med tanke på den betydande verksamheten i området och visar företagets långsiktiga engagemang för vår europeiska strategi. Genom att etablera en fast bas stöttar vi tillväxten av vårt europeiska företag under många år framöver, säger Tom O’Connor, Europachef på Collen.

Han fortsätter:
– Collens erfarenhet, kunskap och engagemang utgör centrala grundförutsättningar för vår framgång och expansion under det senaste decenniet, vilket även återspeglas i vår imponerande kundportfölj. Vi tror starkt på att nyckeln till framgång har varit vårt mångåriga fokus på konsekvent leverans av spetskompetens till våra kunder, samtidigt som vi är ledande i den högteknologiska byggmiljön.

– Vi är oerhört stolta över våra prestationer, som inte hade varit möjligt utan vårt högkvalificerade team av ledning och teknisk personal. Genom att samarbeta med kundrepresentanter, designkonsulter och underleverantörer säkerställer våra team att projekten levereras till högsta standard i tid och inom budgeten.

– På Collen har vi lång erfarenhet av ägaranvända och hyperskalbara datacenter som prioriterar hållbar energi, låg energiförbrukning och intelligenta system i design- och byggprocessen. En del av vår policy är att samarbeta med så mycket lokal expertis som möjligt, och våra kunder ser värdet i det för våra projekt. Med öppnandet av vårt nya kontor i Gävle kommer vi att fortsätta att arbeta med våra partners i leverantörskedjan för datacenter, och vi ser fram emot att bygga vidare på dessa lokala relationer, säger Tommy Drumm, Managing Director på Collen.

Enterprise Ireland, Irlands handels- och innovationsarm, med kontor i Stockholm och Köpenhamn stöder tillväxten av irländska företag i Norden. Nära 300 företag, knutna till Enterprise Ireland, är aktiva på den svenska marknaden. Kundexporten från Enterprise Ireland till Norden ökade med 33 procent år 2020 till 1,1 miljarder euro. Detta drivs till stor del av en fortsatt ökad efterfrågan på irländska högteknologiska bygg- och ingenjörstjänster.

I en kommentar om dagens tillkännagivande säger Karin Angus, Global Lead inom Datacenters på Enterprise Irland;
– Irländska byggföretag är kända för att för att leverera stora och komplexa projekt internationellt och har blivit en central del av leverantörskedjan i den svenska och nordiska datacenterindustrin. Vi arbetar med den svenska och irländska byggbranschen för att skapa fler partnerskap och samarbeten för att möta byggtjänstsbehoven på marknaden. Det finns idag cirka 40 irländska företag som arbetar med datacenterprojekt i Sverige.

– Dagens tillkännagivande från Kirby Group Engineering och Collen är mycket välkommet. Över 1200 människor arbetar idag tillsammans med företagen i Sverige. De nya satsningarna visar på deras fortsatta investeringar i en expansion på de svenska marknaderna och stärker ytterligare deras kunderbjudande, fortsätter hon.


Källa: Enterprise Ireland