Tornstaden bygger för Magnolia Bostad och SBB i Sollentuna


2021-10-19

Visionsbild på Magnolia Bostads och SBB:s projekt i Väsjön Sollentuna (bilden är en illustration).
Bild: Tornstaden
Visionsbild på Magnolia Bostads och SBB:s projekt i Väsjön Sollentuna (bilden är en illustration).

Nu har startskottet gått för byggnationen av det kvarter som Tornstaden ska uppföra åt Magnolia Bostad och SBB i Väsjön i Sollentuna. Kvarteret kommer att innehålla 206 hyresrätter och inflyttning planeras till våren 2023.

Nu har det första spadtaget för kvarteret Näckrosen i Väsjön i Sollentuna tagits, vilket innebär att produktionen av ett nytt bostadskvarter innehållande 206 hyresrätter är i gång. Projektet är en del av projektportföljen i ett samarbete mellan Magnolia Bostad och SBB. Projektet ska uppföras enligt Miljöbyggnad Silver och inflyttning beräknas ske under våren 2023.

– Förra hösten startade vi byggnationen av ett hyresrättsprojekt i Göteborgstrakten för Magnolia Bostad, som då var en ny kund för oss och det känns riktigt bra att vi nu också får möjlighet att fortsätta det goda samarbetet med dem och med SBB även i Stockholmsregionen, säger Magnus Lundberg som är regionchef för Byggnads AB Tornstaden Öst.

I Sollentuna växer en helt ny stadsdel fram. Väsjön ska bli en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö. Kvarteret Näckrosen ligger längs Frestavägen och skapar en länk mellan den småskaliga stadsmiljön och varierade villabebyggelsen strax intill. Det består av två vridna huskroppar runt en innergård och får bland annat klassiska sadeltak med vindskupor samt indragna bostadsentréer mot gatan.

– Det känns väldigt bra att vara i gång med projektet Näckrosen och bygget av våra drygt 200 hyreslägenheter. Väsjön är ett charmigt område som inbjuder till ett aktivt liv med närhet till skogar, sjöar och en skidbacke, säger Björn Bergman Regionchef Öst på Magnolia Bostad.


Källa: Tornstaden