Betonmast bygger lägenheter för Balder i centrala Stockholm


2021-10-21

Visionsbild över lägenhetsfastigheten (bilden är en illustration).
Bild: Arkitekt Semrén och Månsson
Visionsbild över lägenhetsfastigheten (bilden är en illustration).

Betonmast Mälardalen har tecknat avtal med fastighetsbolaget Balder gällande nybyggnation av 138 lägenheter på Kungsholmen i Stockholm. Ordersumman uppgår till drygt 200 miljoner kronor.

Projektet Gladan ingår i Stockholms detaljplan för nordvästra Kungsholmen som är ett av stadens största tillväxtområden. Totalentreprenaden omfattar rivning av befintlig kontorsfastighet och nybyggnation av 138 bostadsrätter, ett antal lokaler samt underliggande garage. Lägenheterna är fördelade på fyra hus om 8-12 våningar. Totalyta är cirka 12 000 kvadratmeter. Ambitionen är att byggnaden ska certifieras enligt Svanen.

– Detta är Betonmast första projekt för Balder i Stockholmsregionen, säger Marcus Garheden, VD Betonmast Mälardalen. Vi gläds åt att få möjligheten att få arbeta tillsammans med en för oss ny kund samt att vara en del av den spännande utvecklingen av centrala Stockholm.

– Gladan är ett spännande projekt och ett av de första med nyproducerade bostäder i närområdet. Jag ser fram emot att driva det med Betonmast som också delar Balders fokus på kvalitet, säger Michael Öhr, projektledare på Fastighets AB Balder.

Projektet startade med rivning under tredje kvartalet 2021 och beräknas vara färdigställt tredje kvartalet 2023.


Källa: Betonmast