Antagen plan för flerbostadshus vid Grisbacka centrum


2021-10-22

Ny detaljplan för cirka 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen (bilden är en illustration).
Bild: Gisterås Sjöstrand
Ny detaljplan för cirka 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen (bilden är en illustration).

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen, där Mekonomen finns idag. Det nya huset blir som mest sju våningar högt. Förutom bostäder blir det möjligt att bygga handel, service, samlingslokaler eller andra verksamheter i bottenplan.

– Hartvigsplatsen är utpekat som ett visionsområde för ett nytt kvarterscentrum. Det här är en viktig del i den utvecklingen av Grisbacka centrum. För ett levande centrum behövs både lämpliga lokaler men även tillräckligt underlag i form av boende i området, och här får vi ett bra tillskott av bostäder, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Befintliga byggnader inom planområdet kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad och ett underjordiskt garage. Det nya huset varierar i volym och höjd i 4-7 våningar för att anpassa sig efter befintlig och planerad bebyggelse i området. Det nya huset rymmer cirka 70 nya bostäder (7200 kvadratmeter). Under bostäderna, i markplan, möjliggörs det även för 2200 kvadratmeter centrumverksamhet med tillhörande parkeringsgarage.

För centrumverksamheten har alla utredningar utgått från en livsmedelsbutik. Det är dock möjligt att det blir verksamheter som är av mindre skala än en livsmedelsbutik. Det kan bli en kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler eller andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Friyta för boende kan anläggas på taket till centrumverksamheten.


Trafik och infarter
Utifrån beräkningarna i trafikutredningen finns inga kapacitetsproblem i cirkulationsplatsen. Backenvägen/Grubbevägen och risken för köbildning efter Grubbevägen bedöms vara mycket låg. Varuintag planeras att anläggas mot Skiftesvägen vid planområdets nordvästra del. Här planeras även in- och utfart till underjordiskt garage för bostäder. Butiksentré planeras mot Grubbevägen där även in- och utfart till parkeringsgaraget för kunder planeras.


Källa: Umeå kommun