Svanenmärkt bostadskvarter växer fram i Bromma


2021-10-26

Åstranden 5 ska byggas i området Mariehäll (bilden är en illustration).
Bild: Skanska
Åstranden 5 ska byggas i området Mariehäll (bilden är en illustration).

Visionsbild över en balkong (bilden är en illustration).
Bild: Skanska
Visionsbild över en balkong (bilden är en illustration).

Skanska investerar cirka 450 miljoner kronor i nytt bostadskvarter med totalt 107 Svanenmärkta lägenheter i Bromma, Stockholm.

Bostadsrättsprojektet Åstranden 5, som ligger i området Mariehäll, består totalt av tre hus. Vattenutsikt och närheten till Bällstaviken har varit central för utformningen av både hus, lägenheter och gårdar mellan husen. Gårdarna, med stort fokus på växtlighet och grönska, erbjuder naturliga mötesplatser för ökad trivsel i området.

Åstranden 5 blir certifierat enligt Nordens officiella miljömärkning Svanen, vilket innebär höga krav på kvalitet, miljö-, energi- och hälsoaspekter. Bostäderna har lägre energianvändning än byggkraven samt högre krav på kemikalier och ventilation. Sammantaget innebär det bättre inomhusmiljö och lägre klimatpåverkan än annan nyproduktion. Kvarteret kommer dessutom att förses med solceller på taken.

Förberedande arbeten har påbörjats och projektet förväntas vara färdigställt under det fjärde kvartalet 2023.


Källa: Skanska