Nya delägare i AIX Arkitekter


2021-10-28

AIX fyra nya delägare: Sébastien Corbari, Helena Ekelund, Fredrik Ekerhult och Yvan Ikhlef.
Bild: Marika Lindbom
AIX fyra nya delägare: Sébastien Corbari, Helena Ekelund, Fredrik Ekerhult och Yvan Ikhlef.

AIX Arkitekter AB är ett arkitektkontor med stor bredd och lång historia. Företaget är sprunget ur ett antal samarbetande bolag som 2001 gick samman under gemensamt namn. Det ägs till största delen av tolv delägare och resten av bolaget är personalägt. Nu förnyas ägarbolaget med fyra nya delägare.

Företaget växer med nya medarbetare och många nya spännande uppdrag och nu förnyas ägarbolaget med fyra nya delägare: arkitekterna Sébastien Corbari, Helena Ekelund, Fredrik Ekerhult, och Yvan Ikhlef, alla fyra sedan länge verksamma i företaget.

– Det är med stor glädje som vi hälsar våra nytillkomna delägare välkomna. Denna förändring är ett led i en föryngringsprocess samtidigt som vi får en breddad kompetens och ännu mer energi när vi tar oss an framtidens utmaningar, säger Tobias Rosberg, arkitekt och delägare.

AIX arkitekters ägarbolag har under senaste tiden haft fyra delägare som nått vårt interna åldersstreck för delägarskap, Torsten Nobling, Lars Johansson, Gunilla Person och Eva Göransson, vilket ger att den nya ägarskaran förblir tolv till antalet. Ägare i och med den senaste förändringen är således: David Hanson, Erland Montgomery, Fredrik Ekerhult, Helena Ekelund, Jesper Engström, Katja Hillström, Lisa Wikström, Mikael Uppling, Sébastien Corbari, Sven Ahlénius, Tobias Rosberg och Yvan Ikhlef.

– Det är en spännande tid för AIX, och en avgörande tid för klimatet. Vi vill genom vacker arkitektur hitta de bästa lösningarna för vår tids utmaningar, säger Helena Ekelund som är en av de nya delägarna.
– Jag ser fram emot att tillsammans med mina skickliga kollegor utveckla företaget i denna riktning och tror att vår långa tradition av ombyggnadsprojekt i kombination med vår digitala kunskapsnivå är viktiga hörnstenar i arbetet.


Källa: AIX Arkitekter