Enklare för samfälligheter som vill installera laddningspunkter för elbilar


2021-11-03

Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.
Bild: Lantmäteriet
Förhoppningen är att det ska bli enklare att uppföra laddningspunkter för elbilar med Lantmäteriets nya tolkning.

Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.
Bild: Lantmäteriet
Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet.

Det ökade intresset för elbilar gör behovet av bra laddningsmöjligheter till en het fråga. Det kan upplevas svårt för samfällighetsföreningar med gemensam parkering att få tillstånd att uppföra laddningspunkter. Med Lantmäteriets utredning och bedömning av hur regelverket bör tolkas är förhoppningen att det ska bli tydligare och enklare att lösa.

Frågan om laddning av elbilar aktualiseras i den rapport som Energimyndigheten idag, den 1 november, lämnar in till regeringen. Här föreslår man åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning, oavsett boendeform.

Lantmäteriets del i uppdraget har varit att utreda de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar.


Ny företeelse - äldre lagstiftning
Ett sådant hinder har varit att få en relativt ny företeelse som laddning av elbilar att inrymmas i en äldre lagstiftning.

Tolkningen av regelverket har varit oklar och därmed har utgången av en lantmäteriförrättning uppfattats som oviss.

Om en samfällighetsförening vill uppföra laddningsmöjligheter och detta inte redan finns intaget i anläggningsbeslutet, måste beslutet omprövas.

– En central fråga är om man kan bilda en gemensamhetsanläggning för laddinfrastruktur. Och ja, det kan man, säger Linda Sabel, verksamhetsstrateg på Lantmäteriet och ansvarig handläggare för uppdraget.


”Gungbrädan har tippat över”
Lantmäteriet menar att det inte behövs någon ändring i befintliga lagar. Nu tolkas laddningsmöjligheter som en fastighetsanknuten investering som är ”av stadigvarande betydelse”. Det innebär att lantmäterimyndigheten kan besluta om att bilda en gemensamhetsanläggning med ändamålet laddinfrastruktur även om fastighetsägarna inte är överens.

Tidigare har förekomsten av elbilar varit ganska begränsad och det har funnits frågetecken kring om laddning av elfordon är ett godtagbart ändamål för en gemensamhetsanläggning.

– Men nu har samhällsutvecklingen, nya lagregler i plan- och bygglagen och ny rättspraxis fått gungbrädan att tippa över. Så framöver är sannolikheten stor att en ansökan också kan genomföras, säger Linda Sabel.


Källa: Lantmäteriet