Så kan Bro stationsområde se ut i framtiden


2021-11-10

Stationsområdet vid Härnevi skolväg/Köpmanvägen/Stationsvägen , skapad av CF Møller Architects.
Bild: CF Møller Architects
Stationsområdet vid Härnevi skolväg/Köpmanvägen/Stationsvägen , skapad av CF Møller Architects.

Stationsområdet vid Köpmanvägen, skapad av Mandaworks.
Bild: Mandaworks
Stationsområdet vid Köpmanvägen, skapad av Mandaworks.

Bro växer med fler invånare samtidigt som planerna på 15-minuterstrafik utvecklas. Arbete med att utveckla stationsområdet till en fungerande knutpunkt och mötesplats tar därför vid inom ramen för Omdaning Bro. Upplands-Bro kommun gav två arkitektkontor i uppdrag att visualisera hur stationsområdet skulle kunna se ut 2030. Resultatet blev två olika visuella tolkningar av Upplands Bros vision av framtidens småstad.

– Antalet tågresenärer kommer öka med antalet invånare. Framför allt när vi, förhoppningsvis inom en snar framtid, får 15-minuterstrafik till Bro. För att Broborna ska välja hållbara pendlingsalternativ behöver stationsområdet vara attraktivt, säger Lisa Edwards (C), kommunalråd.

I diskussionerna om visionen för framtidens Bro har stationsområdet identifierats som en framtida knutpunkt i småstaden.

– Idag ligger tågstationen i utkanten av Bro, men med framväxten av Bro Mälarstad kommer stationsområdet få en mer central plats. När vi planerar framtidens stationsområde behöver vi dimensionera det efter framtidens behov av resande och trygga mötesplatser, säger Jan Stefanson (KD), kommunalråd.

Inspirationsskisserna ska inte ses som skarpa förslag utan underlag för en vidare dialog om utvecklingen av stationsområdet. På kommunens hemsida kan invånarna dela sina tankar och idéer om vad som är ett attraktivt stationsområde för dem. Delaktighet och dialog är en integrerad del av utvecklingsarbetet och detta är ett av många tillfällen som kommer att ges kring Bros framtida utveckling.

I projektet Omdaning Bro, som pågår fram till 2030, arbetar kommunen med att utveckla Bro socialt och fysiskt, både på kort och lång sikt. Under arbetets gång kan invånarna delta genom enkäter, dialoger och råd.

Möjligheten att skicka in idéer är öppen fram till den sista november.


Källa: Upplands-Bro kommun