Byggföretagen kritiska till strandskyddsuppgörelsen


2021-11-15

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.
Bild: Byggföretagen
Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Byggföretagen anser att strandskyddsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet får marginell betydelse för byggandet totalt sett.

– Att försvåra möjligheterna att få undantag från strandskyddet i stadsnära miljöer vid nyproduktion av bostäder hämmar möjligheterna till förtätning och till att använda befintlig infrastruktur, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.  

Byggföretagen vill öka alla kommuners möjligheter att bebygga områden som saknar betydelse för strandskyddets syften och som är väl lämpade för nyproduktion av bostäder.

– Det är välkommet om man möjliggör byggande vid små sjöar och vattendrag. Tyvärr har det nog en rätt marginell påverkan på byggandet totalt sett, även om det kan betyda mycket för enskilda, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.


Källa: Byggföretagen