Industritomt förvandlas till bostadsområde i centrala Stockholm


2021-11-17

På västra Kungsholmen bygger Fastighets AB Balder ett hus med 138 bostadsrätter i fyra huskroppar (bilden är en illustration).
Bild: Arkitekt Semrén och Månsson
På västra Kungsholmen bygger Fastighets AB Balder ett hus med 138 bostadsrätter i fyra huskroppar (bilden är en illustration).

Nu omvandlas en gammal industritomt till ett nytt bostadsområde, precis utanför Stockholms stadskärna. På västra Kungsholmen bygger Fastighets AB Balder ett hus med 138 bostadsrätter i fyra huskroppar.
– Tiden är den kritiska faktorn här. Vi river därför den gamla kontorsfastigheten samtidigt som vi projekterar för det nya huset – något som kräver noggrann planering, säger Jimmy Tingdahl, projektledare på Forsen.

På västra Kungsholmen pågår just nu flera parallella bostadsprojekt, som ger liv åt kvarter där få människor tidigare har rört sig efter arbetstid. Ett av dessa är ett åtta till tolv våningar högt hus, som byggs på en plats där det idag står en åtta våningar hög kontorsfastighet från 1948. Forsen byggleder och har kontrollansvar.

– Vi har arbetat med planering och sanering i över ett år. Det var ett tryckeri i den gamla fastigheten och där finns också en transformatorstation som vi inte får montera ner själva. Fastigheten ligger dessutom bara 25 meter från en tunnelbaneuppgång, vilket påverkar eventuellt nödvändiga sprängningar, säger Jimmy Tingdahl.

För att spara tid sker därför rivning av den befintliga byggnaden och projekteringen av den nya parallellt.
– Vi har delat upp projektet i två, där vi sökt ett rivningslov och ett bygglov. På så vis kan vi inleda markarbetena redan innan transformatorstationen är bortplockad.

Eftersom Kungsholmen är ett tättbebyggt område är logistiken viktig – inte minst som det pågår flera parallella byggprojekt där transporterna behöver samordnas.
– Vi behöver ta en del av trottoaren i anspråk och vi tar som alltid hänsyn till de som bor och jobbar i närheten. Vi lägger stort fokus på säkerheten på arbetsplatsen och på tredje man som rör sig i området. Eftersom det är en hög byggnad finns det risk för dammspridning, vilket vi motverkar med en dimridå som fungerar ungefär som en snökanon, säger Jimmy Tingdahl.

Det nya huset får en tegelfasad mot gatan som anknyter till områdets industrihistoriska arv medan det blir en putsad fasad mot innergården. Taket blir ett så kallat sedumtak, som sänker koldioxidhalten i luften.
– Vårt mål är att det här ska bli vårt första Svanenmärkta nyproduktionsprojekt, säger Michael Öhr, projektledare på Balder. Det ställer höga krav på bland annat energianvändning, byggmaterial och innemiljö.

Hösten 2023 är planerad inflyttning.
– Vi har bygglov men väntar fortfarande på startbesked från Stockholms stad. Under tiden jobbar vi på med rivning och sanering. Forsen är ett bra stöd och Jimmy är engagerad, kunnig och noggrann, säger Michael Öhr.


Källa: Forsen