Veidekke bygger innovationshus i Lunds Science Village


2021-11-18

Bilden är en illustration.
Bild: Wihlborgs Fastigheter AB
Bilden är en illustration.

Bilden är en illustration.
Bild: Wihlborgs Fastigheter AB
Bilden är en illustration.

Veidekke har av Wihlborgs Fastigheter AB fått i uppdrag att bygga Space (Kunskapen 1), ett innovationshus med kontor och labbverksamhet och ett av de första husen i det nya området Science Village i Lund. Projektet är samverkansentreprenad i två faser med en kontraktssumma på ca 168 miljoner kronor och beräknas vara redo för inflyttning september 2023.

I Veidekkes uppdrag ingår nybyggnation av totalt 7400 kvm BTA kontor och forskningslokaler. Space byggs i skandinavisk stil med en hybridstomme av trä i kombination med grön betong och grönt stål. Det kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2 för att leva upp till de allra högsta kraven kring hållbarhet i allt från materialval till energioptimering. Space kommer även certifieras enligt WELL, vilket innebär extra fokus på medarbetarnas välmående i form av bland annat luftkvalitet, akustik, rörelse, kost och sinne.

– Att få vara med och utveckla och bygga detta hus tillsammans med Wihlborgs känns fantastiskt hedrande och inspirerande. Detta är ett projekt som verkligen passar oss med nära samverkan och ett involverande arbetssätt, säger Cecilia Eneberg, arbetschef Veidekke Bygg Syd.


Källa: Veidekke