Fler lägenheter till unga när HSB Dela kommer till Telefonplan


2021-11-19

Med HSB Dela halveras kontantinsatsen för unga vuxna som idag har svårt att köpa en egen bostad (bilden är en illustration).
Bild: HSB
Med HSB Dela halveras kontantinsatsen för unga vuxna som idag har svårt att köpa en egen bostad (bilden är en illustration).

I augusti lanserades HSB Dela på Stockholms bostadsmarknad. Modellen, där unga vuxna med stöd av HSB köper halva lägenheten och bor i hela, utökas nu i och med säljstarten av HSB brf Växeln vid Telefonplan.

– Det är tillfredsställande att vi nu skalar upp vår satsning på unga med nya lägenheter vid Telefonplan. Jag hoppas att det skapar framtidstro bland våra unga bosparare som idag står utanför bostadsmarknaden, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm.

HSB Dela riktar sig till bosparare i åldern 18 till 29 år och innebär att HSB går in som delägare till 50 procent vid bostadsköpet. Ett tioårigt samägandeavtal med HSB halverar köparens kontantinsats, vilket i sin tur ökar möjligheten till att beviljas bolån, trots dagens tuffa amorteringskrav.

HSB brf Växelns 217 lägenheter återfinns i ett 17 våningar högt punkthus, samt ett låghus i sex plan. I den första etappen säljstartas 48 lägenheter, varav 14 lägenheter om 1 rok och 2 rok omfattas av modellen HSB Dela. Bostadsrättsföreningen är en del av ett nytt bostadskvarter som nu växer fram vid Telefonplan, där HSB bygger cirka 480 nya lägenheter.

– Intresset för HSB Dela har varit stort. Samtidigt är det många unga som fortsatt nekas bolån på grund av kreditrestriktioner. Att amortera är sunt, men inte till den grad att det hindrar våra ungdomar från att förverkliga sina drömmar om att flytta hemifrån, utbilda sig, arbeta och bilda familj, säger Anders Svensson.


Källa: HSB