Spadtag för Faluns nya hyresrätter


2021-11-19

Bild: Amasten

Under onsdagen tog Amasten första spadtaget för 123 hyresrätter i projektet Kopparsvalan, i Falun. Projektet blir det sjätte i bolagets förvaltningsområde hubb Norr, efter Umeå, Timrå, Örnsköldsvik, Luleå och Gävle. Amasten bygger med det egenutvecklade konceptet Riki-huset och Kopparsvalan-projektet har planerat färdigställande senhöst 2022. Amasten har totalt 934 hyresrätter färdigställda eller under produktion.

– På kort tid bygger vi drygt 500 hyresrätter i hubb Norr, samtliga med investeringsstöd och energistöd, då Riki-husen är mycket energieffektiva. I det här projektet, liksom i flera av de andra projekten, bygger vi på egenutvecklad mark, vilket gör det ännu roligare att sätta spaden i backen., säger Richard Lantz, nyproduktionschef på Amasten.

– Fördelen med att bygga med egen produkt, för egen förvaltning är att vi får med oss erfarenhet från förvaltningsskedet som bidrar till att vi hela tiden utvärderar och utvecklar konceptet. Tack vare återkoppling från hyresgäster och medarbetare har vi justerat allt från funktion inne i lägenhet till materialval. Det ser vi som en stor fördel, berättar Klas Johansson, förvaltningschef på Amasten.


Om projektet Kopparsvalan
• 123 energieffektiva hyresrätter
• Laddstolpar för elbil
• Solceller
• Färdigställs senhöst 2022
• En lokal om 134 kvm 


Källa: Amasten