NCC bygger ny skola i Oslo


2021-11-23

540 elever kommer få en ny skola när Bentsebrua skole står klar (bilden är en illustration).
Bild: Ola Roald Arkitektur
540 elever kommer få en ny skola när Bentsebrua skole står klar (bilden är en illustration).

Bentsebrua skole ska byggas med höga miljökrav (bilden är en illustration).
Bild: Ola Roald Arkitektur
Bentsebrua skole ska byggas med höga miljökrav (bilden är en illustration).

NCC har tecknat avtal med det kommunalt ägda Oslobygg KF om att bygga Bentsebrua skola i Oslo. Skolan som omfattar 9 000 kvadratmeter och ska rymma 540 elever byggs med höga miljökrav. Ordervärdet uppgår till cirka 360 miljoner kronor.

NCC och Oslobygg KF har sedan förra året planerat och projekterat projektet och går nu in i produktionsfasen. Uppdraget är en totalentreprenad.

‒ Det har varit krävande för alla inblandade att genomföra ett så omfattande samarbetsprojekt digitalt, men tillsammans har vi lyckats utnyttja potentialen som ligger i samarbetet mellan entreprenör och beställare. Byggnaden kommer att vara toppmodern med starka tekniska och estetiska kvaliteter och en hög miljöambition, säger Andre Engelsen Milje, projektledare Oslobygg.

Oslo kommun ställer höga klimat- och miljökrav i sina projekt och skolan ska certifieras enligt BREEAM Excellent. För att uppnå byggnadens ambitiösa miljömål kommer skolan bland annat att byggas med solceller, mycket trä inomhus och sedumtak.

Projektet har valt maskiner och material som under byggperioden ska leda till att koldioxidutsläppen blir 40 procent lägre än ett standardreferensprojekt. Skolan kommer vara en nära nollenergibyggnad när den tas i drift.

– NCC är en stor och erfaren skolbyggare och dessa erfarenheter tar vi med oss till detta projekt. Genom ett nära samarbete med Oslobygg KF och Oslo kommun säkerställer vi att både processen och slutresultatet blir bra. Vi ser fram emot att få sätta spaden i marken för denna hållbara skola, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Uppdraget uppgår till cirka 360 miljoner kronor och orderregistreras i NCC Building Nordics i fjärde kvartalet 2021. Skolan planeras vara färdigbyggd i början av 2024.


Källa: NCC