Formica Capital ny storägare i Nock Massiva Trähus


2021-11-23

Nock Massiva Trähus.
Bild: Formica
Nock Massiva Trähus.

Formica Capital investerar i den snabbt växande trähusfabrikanten Nock Massiva Trähus för att möjliggöra fortsatt expansion. Nock är en av få svenska leverantörer av flerbostadshus genom industrialiserat byggande i massivt trä, vilket ger klimatpositiva bostäder av hög kvalitet. Nock är Formicas fjärde investering inom skiftet till ett mer hållbart boende. Bland övriga delägare märks förutom grundarna av Nock, investeringsbolaget NEA Partners och grundarna av Nordika Fastigheter. 2021 räknar Nock med att omsätta omkring 170 miljoner kronor, en tillväxt på över 300 procent.

Nock är en pionjär och marknadsledare inom modulproduktion av byggnader i kors-laminerat trä, CL-trä. Bolaget grundades och drivs av ett erfaret team med fastighetsveteranen Olle Knaust som VD och Örjan Landström som tagit fram det unika byggsystemet.  Under 2021 kommer produktionen att fyrdubblas från 2020 med en bred projektflora, alltifrån student-bostäder till exklusiva hyres- och bostadsrätter.

Det kostnadseffektiva och flexibla byggsystemet har tydliga fördelar. Det har upp till 96% prefabriceringsgrad i bolagets anläggning i Älvängen utanför Göteborg och systemet halverar projekttiden, då bottenplatta och moduler kan byggas samtidigt. Formstabiliteten och precisionen i systemet leder till hög kvalitet med låga underhållskostnader och låg boendeomsättning. Modulerna är energieffektiva och når boverkets energistandard för energistöd. Tillsammans med kolinbindningen i träet fås ett klimatpositivt boende som kan byggas utan betong.

Byggindustrin står idag för något mer än 20% av Sveriges utsläpp. Med trä som stommaterial minskas utsläppen i byggfasen rejält och husen kan fungera som en kolsänka då koldioxiden som träden bundit under dess uppväxt fångas i byggnaden. Genom att använda KL-trä ökar man andelen trä avsevärt jämfört med traditionell regelstomme med gipsväggar. Tillsammans med det låga energibehovet och ett ansvarsfullt skogsbruk kan husen enligt Formicas beräkningar bli klimatpositiva både på kort sikt och över en livslängd på 50 år. KL-trähus bidrar därmed till Sveriges mål om fossilneutralitet 2045.

Med det kapitaltillskott som affären medför kan Nock vidare effektivisera sitt byggsystem och utöka produktionskapaciteten för att möta den ökade efterfrågan på dess byggnader.

– Med Formica får vi en långsiktig partner vars erfarenhet av att bygga starka företag och kunskap inom att skala hållbara lösningar blir en stor tillgång för oss. Deras starka tro på hållbart byggande i trä, med ett fokus på positiv påverkan och ansvarfullt företagande, är i linje med våra värderingar och vår syn på framtiden. Med det här samarbetet ser vi stora möjligheter att realisera Nocks fulla potential, säger Olle Knaust, VD, Nock Massiva Trähus.

– Den nuvarande cementkrisen har påvisat behovet av kostnadseffektiva alternativ till betong i byggindustrin. Nock bygger med lokala trävaror till rätt pris samtidigt som man binder in koldioxid. Vi har under en tid letat efter investeringar i träbaserat byggande och har i Nock hittat ett unikt bolag med hög innovationsgrad och fantastisk förmåga att få saker gjort. Tillsammans hoppas vi bidra till att möta både klimatutmaningar och bostadskris med högkvalitativa hus som folk trivs att bo i, säger Tomas Haglund-Flemström, Head of Impact & Innovation, Formica Capital.


Källa: Formica