3D-visualsering en viktig pusselbit för Uppsalas nya juvel


2021-11-30

Juvelens gyllene betongfasad glittrar i solskenet.
Bild: Strängbetong/BaraBild
Juvelens gyllene betongfasad glittrar i solskenet.

Vid Uppsala station tronar sedan 2019 en trekantig byggnad med en fasad i guldskimrande betong. Kontorshuset Juvelen liknar inget annat och här bjöds entreprenören Strängbetong in i ett tidigt skede för att tillsammans med byggherren Skanska och arkitektbyrån Utopia utforma den spektakulära fasaden. Visualiseringen i Tekla Structures var till stor hjälp när fasaden skulle tillverkas och monteras.

Från början var det egentligen inte alls tänkt att Juvelens fasad skulle kläs i betong utan i plåt. Men på grund av byggnadens höga miljökrav blev det för svårt att få ihop tätheten med det valda materialet och därför skiftades fokus mot betong i stället.

– I det skedet valde byggherren Skanska att kontakta oss på Strängbetong, där vi gjorde om fasaden till en sandwichkonstruktion. Vi bjöds in tidigt i projektet för att samarbeta med arkitektbyrån Utopia, vilket var betydande för den lyckade slutprodukten, konstaterar Tobias Hedby, affärsansvarig på Strängbetong.

Strängbetong tog fram olika former för fasaden som Utopia fick laborera med. Även om exteriören ser mycket komplex ut, är det enligt Tobias Hedby, inte byggnadstekniskt så avancerat. Och med en 3D-modell i Tekla Structures gick montaget mycket smidigt:

– Den stora vinsten med att använda sig av byggbara modeller är visualiseringen av projektet. Med en avancerad fasad där vi har linjer som går åt olika håll, är det av yttersta vikt att montörerna verkligen kan se i 3D hur slutresultatet ska bli, framhåller han.


Digital utveckling
Sedan Juvelen färdigställts har Strängbetong utvecklat sitt arbete med byggbara modeller och nu tittar man även på att göra elementavrop och egenkontroller utifrån modellerna.

I fabriksproduktionen har man kommit längre med nyttjandet av byggbara modeller, berättar Tobias Hedby. Där använder man nu modellerna i lagringssystemet, så att man snabbt och enkelt hittar väggelementen på lagergården.

– Håldäckstillverkningen är även den digitaliserad. Där plockar man idag information från modellen och skriver ut markeringar direkt på betongelementen som sedan håltas av maskiner. Det blir en väldigt stor arbetsmiljövinst att ha möjlighet att göra på det sättet, understryker Tobias Hedby.


Modellen som informationsbank
Den stora fördelen med Tekla Structures tycker Tobias Hedby är att programmet går att använda under hela byggprocessen:

– Att man kan baka in hela projektets information i modellen och använda den som en informationsbank, det är ett stort plus. Vi använder idag Tekla Structures från affärsskedet ända till färdigställt montage. Och genom att använda sig av 3D-modeller minskar man också risken för felprojekteringar, eftersom vi direkt kan se om det uppstår konflikter mellan olika element.

På Strängbetong används också fler programvaror från Trimble, exempelvis Trimble Connect, som är ett molnbaserat samarbetsverktyg som förser rätt personer vid rätt tidpunkt med korrekt och byggbar information – i realtid.

– Trimble Connect fanns inte med när vi arbetade med Juvelen, men idag använder vi det i säljskedet när man exempelvis får in en anbudsförfrågan eller ett förfrågningsunderlag. Då kan man använda sig av beställarens modell och ha den som ett diskussionsunderlag. Och för våra projektledare är verktyget bra för viss planering och för att föra diskussioner kring olika frågor både internt och externt, konstaterar Tobias Hedby.

Samarbete med Structor Värmland
Juvelens konstruktionsritningar har tagits fram av Structor Värmland, där Anders Rönnbacke varit projektansvarig. Han berättar att projektet var lite av en utmaning eftersom de inte konstruerat någon liknande fasad innan och att arkitektens modeller och ritningar på fasaden inte var i 3D. Men med ett nära samarbete mellan Structors projektörer, Utopia och Strängbetong blev resultatet mycket bra.

– Vi fick göra både formritningar och tillverkningsritningar samt exportera IFC-filer till samtliga element, så att fabrikerna kunde kontrollera att allt blev rätt. Vi var även på studiebesök på fabriken i Hudiksvall och jag var själv på plats i Uppsala varannan vecka för att kunna följa projektet i realtid, berättar Anders Rönnbacke.

Structor Värmland har arbetat i Tekla Structures sedan 2004 och är därmed väl förtrogna med programmet. Liksom Tobias Hedby tycker han att den stora fördelen med programvaran är att all information finns samlad på ett och samma ställe i modellen. Men han skulle gärna se att fler yrkesgrupper nyttjade Tekla Structures:

– Jag skulle önska att såväl arkitekter som montörer och installatörer också använde sig av Tekla för att kunna utveckla dess fulla potential och skapa en större samsyn mellan byggprojektets olika aktörer. Förvisso kan man ju arbeta med IFC-format, och på det viset transferera information mellan olika program, men det skulle helt klart förenkla arbetet om alla använde sig av en och samma programvara, framhåller han.


Hållbarhet i fokus
Tobias Hedby ser också en viktig miljöaspekt i att arbeta med byggbara modeller, till exempel genom att effektivisera logistiken:

– Jag ser att vi skulle kunna optimera våra lass ut till byggarbetsplatsen i större utsträckning, genom att utnyttja Tekla Structures till fullo. Det tjänar ju både vi och miljön på! Jag skulle också önska att det fanns möjlighet att lägga in sina EPD:er direkt i modellen – en sådan funktion skulle underlätta på vägen mot Strängbetongs mål att bli klimatneutrala till 2030, understryker han.


Källa: Trimble