Cramo och Ramirent ställer sig bakom Rentalföretagens krav på biometrilösning


2021-12-01

Bild: Ramirent

Gamla lösningar är inte svaret på nya problem – Cramo och Ramirent ställer sig bakom Rentalföretagens krav på biometrilösning

Vid årsskiftet upphör 1 000-tals befintliga kortterminaler för in- och utpassering på bland annat byggarbetsplatser att fungera för personer med ID06-kort tillverkade efter 1 januari 2021. Detta som en konsekvens av en produktionsändring av korten.

Den svenska uthyrningsbranschens två största aktörer, Cramo och Ramirent, följer Rentalföretagens rekommendation om att inte byta ut sin utrustning för personidentifiering vid in- och utpassering till annan som är kompatibel med det ändrade ID06-kortet.

– Motiveringen till vårt gemensamma beslut är att det nya ID06-kortet, tillsammans med nödvändig ny utrustning, inte ger den säkerhetshöjning på byggarbetsplatser som vi och våra kunder anser behövs. Det här är oerhört viktiga frågor för oss och vi vill tillsammans i branschen jobba för att få till en dialog med ID06 om en varaktigt bättre lösning” säger Johnas Tybring Produktchef Energi och Klimat på Ramirent AB.

Kortet infördes 2006 för att underlätta hanteringen av regelverket för personalliggare och ytterst komma tillrätta med fusk, arbetsmiljöbrott och svartjobb inom bland annat byggbranschen. Rentalföretagen har sedan starten investerat i- och tillhandahållit merparten av behövd kortläsarutrustning. Nu står man alltså åter inför ett omfattande teknikskifte och tunga investeringar i en teknik som inte är framtidssäker ens i det korta perspektivet.

– Vi behöver moderna, framtidssäkra och kostnadseffektiva lösningar för att komma tillrätta med problemen. Vårt förslag är att gå över till lösningar baserade på biometridata, till exempel fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Användning av biometridata behövs för att säkerställa att rätt person befinner sig på arbetsplatsen, inte rätt kort. Jag hoppas att vi kan få till en gemensam överenskommelse mellan alla berörda parter om att hitta en lösning som faktiskt är säkerhetshöjande på riktigt” menar Leif Bergström Chef för Fleet på Cramo AB.

Skatteverket konstaterade 2017 att svartjobben i byggsektorn har ökat mer än i alla andra branscher. Vid de senaste omfattande myndighetskontrollerna i september-20 och april-21 konstaterades fortsatt stora problem med svart arbetskraft, arbetsmiljöbrott och brister i personalliggare.

– Att göra vårt yttersta för att stävja oegentligheter och ren brottslighet i branschen är en skyldighet som vi gemensamt har. Det är en fråga om säkerhet och arbetsmiljö för oss, våra kunder och branschkollegor – vi tar inte lätt på det, säger Cramo AB:s vd Henrik Norrbom och får medhåll av Ramirents vd Mikael Olsson;

– Jag är övertygad om att alla berörda parter är eniga i sak och jag hoppas alla parter är beredda att gå tillbaka till ritbordet och enas om en väg fram som är hållbar och till gagn för alla.


Källa: Ramirent