Wallenstam säljer i Tyresö


2021-12-06


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Wallenstam har idag tecknat avtal om att sälja två bostadsfastigheter i Tyresö till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 1 miljard kronor.

– Wallenstam har 2 200 lägenheter i produktion och antalet väntas öka under nästa år. Vi fick nu tillfälle att avyttra dessa båda fastigheter och frigör med det resurser till ytterligare nyproduktion. Affären tillför ett betydande belopp till eget kapital, säger Hans Wallenstam, vd.

Fastigheten Tyresö Järnet 12, adress Ael Wennergrens väg 1/Bollmora gårdsväg 20-24, med 54 lägenheter, omfattar cirka 2 400 kvm bostäder och 200 kvm kommersiellt. Fastigheten Tyresö Järnet 13, adress Axel Wennergrens väg 3-19, med 221 lägenheter, omfattar cirka 10 300 kvm bostäder, 100 kvm kommersiellt och 3 200 kvm garage.

Det överenskomna fastighetsvärdet för de båda fastigheterna, som säljs via bolag, uppgår till drygt 1 miljard kronor. Wallenstam kommer preliminärt frånträda fastigheterna den 22 december 2021.


Källa: Wallenstam