Trendspaning inför Nordbygg 2022


2021-12-13

Bild: Soltech Energy

Soltech Energy är en helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar och en hängiven utställare på Nordbygg. De senaste åren har utvecklingen inom solenergibranschen tagit fart även om den fortfarande är ganska outnyttjad i dagsläget. I dag utgör solenergi ungefär en procent av vår energianvändning och målet till 2040 är att vi ska upp till 10 procent.

– För att samhället ska bli mer moget för solcellslösningar behöver vi möta folk och då är Nordbygg en oerhört viktig plattform för oss. Vi kommer visa upp våra byggnadsintegrerade solpaneler och framför allt prata om solenergi, energistyrning och energilagring av solenergi, säger Josefin Sollander, kommunikationschef på Soltech Energy.


Byggkurvan går uppåt
Även om våren 2020 fick hela byggbranschen att ställa om har Sveriges bostadsbyggande rullat på relativt bra sedan dess. Under 2021 skedde en markant uppgång gällande byggtakten och uppåtkurvan förväntas fortsätta inför nästkommande år.

– Vi har en extremt stark ekonomi och ett stabilt konjunkturläge just nu vilket bådar gott inför nästa år, det ser ljust ut framöver och vi kan förvänta oss ett fortsatt ökat byggande, säger Tor Borg, analyschef för Byggfakta och CityMark Analys.

Tor Borg är med i det senaste Nordbygg Talks tillsammans med Karin Kjellson, arkitekt och delägare i Theory Into Practice, där de bland annat diskuterar trender inom Sveriges byggande.

– Jag tror att vi kommer se en trend gällande återbruk framöver. Det är fortfarande väldigt lätt att riva men jag tror och hoppas att vi kommer få se en utveckling gällande användning av befintliga strukturer, säger Karin Kjellson.


Ny projektledare för Nordbygg
Nordbygg kommer få ett tillskott inför mässan 2022. Den 3 januari tillträder Lina Hann som ny projektledare för Nordbygg och kommer att efterträda Peter Söderberg som framgångsrikt projektlett Nordbygg under nästan 20 år. Lina Hann kommer att arbeta parallellt med Peter Söderberg fram till genomförandet av Nordbygg 2022.

– Det känns väldigt spännande att få ta över rodret efter Peter. Han och hans team har tillsammans med branschens aktörer skapat en sällsynt stark mötesplats, viktig för hela samhällsbyggnadssektorn. Jag ser fram emot möjligheten att fortsätta Nordbyggs utvecklingsresa tillsammans med dem, säger Lina Hann, tillträdande projektledare.


Källa: Svenska Mässan