De kan vinna Örebro kommuns Byggnadspris 2021


2021-12-14

Någon av de här fyra projekten kan vinna Örebro kommuns Byggnadspris 2021. Bläddra för att se mer!
Bild: Örebro kommun
Någon av de här fyra projekten kan vinna Örebro kommuns Byggnadspris 2021. Bläddra för att se mer!

Teaterplan. Torgplats och ny teaterentré. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Teaterplan. Torgplats och ny teaterentré. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Teaterplan. Torgplats och ny teaterentré. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Teaterplan. Torgplats och ny teaterentré. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Teaterplan består av en torgplats och ny teaterentré. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Teaterplan består av en torgplats och ny teaterentré. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Kulturkvarteret består av ett bibliotek, kulturskola, scener och är en ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Kulturkvarteret består av ett bibliotek, kulturskola, scener och är en ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Kulturkvarteret består av ett bibliotek, kulturskola, scener och är en ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Kulturkvarteret består av ett bibliotek, kulturskola, scener och är en ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Kulturkvarteret består av ett bibliotek, kulturskola, scener och är en ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Kulturkvarteret består av ett bibliotek, kulturskola, scener och är en ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Fisktärnan 1 är ett radhusområde i Norra Ormesta. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Fisktärnan 1 är ett radhusområde i Norra Ormesta. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Fisktärnan 1 är ett radhusområde i Norra Ormesta. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Fisktärnan 1 är ett radhusområde i Norra Ormesta. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Fisktärnan 1 är ett radhusområde i Norra Ormesta. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Fisktärnan 1 är ett radhusområde i Norra Ormesta. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Sidensvansen 7 är ett hyreshus beläget på Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Sidensvansen 7 är ett hyreshus beläget på Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Sidensvansen 7 är ett hyreshus beläget på Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Sidensvansen 7 är ett hyreshus beläget på Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

Sidensvansen 7 är ett hyreshus beläget på Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.
Bild: Örebro kommun
Sidensvansen 7 är ett hyreshus beläget på Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan. Projektet nominerat till Örebro kommuns Byggnadspris 2021.

I år nomineras fyra projekt till Örebro kommuns Byggnadspris. Tisdagen den 21 december hålls en prisceremoni där årets vinnare presenteras.


Nu är det snart jul och då är det åter dags att presentera de nominerade till Örebro kommuns byggnadspris. I år är det extra roligt att lyfta fram arkitektur som utmärker sig i kommunen eftersom Örebro för femte året i rad stått på prispallen för utmärkelsen Årets Arkitekturkommun. Ett bevis på att Örebro fortsätter kombinera ett högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla en attraktiv och hållbar arkitektur.

När vinnaren av Örebro kommuns Byggnadspris 2021 ska utses lyfter kommunen fram fyra goda exempel på byggande i Örebro. Även i år är det stor variation på projekten, med allt från hyreshus och radhus som står för god vardagsarkitektur till det storslagna Kulturkvarteret som tagit plats i centrala Örebro. Även omgestaltningen av en historisk plats som Teaterplan lyfts fram bland projekten.

Prisceremonin äger rum tisdag den 21 december kl. 11.30. Vid ceremonin kommer representanter för det vinnande projektet, Byggnadsnämndens ordförande, stadsarkitekt och stadsantikvarie att medverka.


De nominerade projekten till Örebro kommuns Byggnadspris 2021 är:
Teaterplan
Torgplats och ny teaterentré.
Beställare: Örebro kommun. Arkitekt: Örebro kommun (torg). Arkitektur och Byggnadsvård (teaterentrén).

Ett av stadens bortglömda finrum har förädlats till ett vardagsrum med plats för många; barn, vuxna, teaterbesökare, busstrafikanter. Det har blivit en vacker plats både dag och natt som på en liten yta ger utrymme för att umgås, leka, vänta och vila. Och Örebro Teater har fått en attraktiv entré tillgänglig för alla.


Kulturkvarteret
Bibliotek, kulturskola, scener och ombyggnad av fd Riksbankshuset till konsthall.
Beställare: Örebroporten. Arkitekt: Wingårdhs, White (ombyggnad).

I Kulturkvarteret, Örebros nya mötesplats och kulturella nav, finns tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker. Den nya byggnaden knyter ihop dem både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Fasaden reflekterar vattnet och husen intill. På insidan omsluts besökaren av det varma träet. Den nya byggnadens och det ombyggda Riksbankshusets starka arkitektur gör platsen och staden upplevelsemässigt rikare.


Fisktärnan 1
Radhus, Norra Ormesta.
Beställare: Innobo och Industritornet. Arkitekt: Sweco Architects.

Ett radhusprojekt som är ett fint exempel på god vardagsarkitektur. Modernt men ändå anpassat till områdets lantliga karaktär. Robusta material och fina detaljer som ger en känsla av kvalitet och trivsel. En upprepning av några få husvolymer, men upplevs ändå som ett varierat kvarter som ger karaktär till stadsdelen.


Sidensvansen 7
Hyreshus, Rudbecksgatan/Engelbrektsgatan.
Beställare: Behrn Fastigheter. Arkitekt: PE Projektengagemang.

Ett omsorgsfullt gestaltat hyreshus som är ett lyckat tillägg tätt intill befintliga byggnader. En förtätning som bidrar med många bostäder och ger liv till gatorna omkring. Variationen i material och volymer gör att den höga och kompakta byggnadens skala bryts ner och att det finns ett släktskap med huset intill.


Källa: Örebro kommun