Bergens grönaste kontorsbyggnad


2021-12-21

Fasaden är klädd i ljust trä och passar fint in i omgivningarna.
Bild: Hundven-Clements
Fasaden är klädd i ljust trä och passar fint in i omgivningarna.

I våras stod Bergens mest hållbara byggnad klar: Fantoftparken – en byggnad med minskad klimatpåverkan genom stor andel egenproducerad energi och omfattande användning av massivträ. Nyligen klassades projektet som BREEAM Outstanding, miljöcertifieringens högsta nivå. Fantoftparken är det första kontorsbyggnaden i Bergen som erhåller en certifiering på den nivån.

Miljökvaliteterna har varit styrande genom hela processen och Veidekke och Nordr har använt projektet för att omsätta sina högsta miljöambitioner till praktiken. Många lösningar är integrerade och osynliga, men konstruktion och material är viktiga val som också präglar byggnadens in- och utvändiga uttryck.

Kontorshuset är utformat som en byggnad i två delar. Huvuddelen är låg och smal, för att inte dominera bland intilliggande bostäder. Fasaden, som utgör byggnadens mest iögonfallande kvaliteter, är klädd helt i trä. Därtill har trälameller monterats ovanpå fasaden. Med hjälp av parametrisk design har de placerats för att fungera som naturlig solavskärmning.


Naturen följer med in
Även i inredningskonceptet lyfts naturen in. Det ljusa träverket från fasaden fortsätter interiört och mellan våningsplanen exponeras vackert, ljust massivträ. Akustikskivor är i träullcement och ljus ekparkett används bland annat i trappor. Att ta in natur- och miljökonceptet i kontorsbyggnaden förbättrar luftkvaliteten samt ökar koncentrationsförmåga, välmående och trivsel på arbetsplatsen. I kontrast till det naturliga och mjuka framhävs byggnadens solida och grova prägel med några enkla grepp. Synliga ventilationskanaler i taken ökar elasticiteten och tillför ett mer industriellt uttryck.

Inredningsarkitekten har ansvarat för möblering av sociala zoner, vestibuler och kafeteria. Möblerna har ett klassiskt, nordiskt formspråk. Inventarierna är i samma färgskala som väggfärgerna, så att inredningen upplevs som harmonisk och enhetlig. I linje med konceptet kontrasteras detta av enskilda möbler och inredningsdetaljer med ett industriellt uttryck.


Flexibla lösningar för olika användningsområden
Flexibilitet, elasticitet och generalitet är viktiga begrepp för att skapa en hållbar byggnad, som kan användas i generationer utan större ombyggnationer. Både skiljeväggar och akustikanpassningar kan flyttas för att anpassa lokalerna till ett brett spektrum av hyresgäster.

Fantoftparken genomfördes med ambitiösa miljöval och en flexibilitet som fungerar för olika hyresgäster och behov, i många år framöver.

– Hållbar utveckling är holistiskt och därför behöver vi både fokusera på aspekter som definieras av miljöcertifieringar och på de som bidrar till att lösa de stora samhällsutmaningarna inom byggbranschen. Det är inspirerande att vara delaktig i projekt som Fantoftparken som adresserar samtliga dessa aspekter och som når nya nivåer inom hållbart byggande, säger Per Olsson, hållbarhetschef på LINK Arkitektur.


Källa: LINK Arkitektur