180 hyreslägenheter ska byggas i Skellefteå


2022-01-03

NCC:s visionsbild för lamellhus (bilden är en illustration).
Bild: NCC
NCC:s visionsbild för lamellhus (bilden är en illustration).

NCC ska tillsammans med SBB bygga kvarteret Jullen i Skelleftehamn, Skellefteå, med 180 lägenheter. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 215 miljoner kronor.

− Skellefteå kommun är i stort behov av bostäder för att möta expansionen i norr. Bostäderna i Skelleftehamn kommer att vara en viktig del i Skellefteås utveckling och expansion, säger David Jonsson, projektutvecklare, NCC Building Sweden.

Arbetet inleds med planering och markarbete för 180 hyreslägenheter. Bostäderna fördelas på sex huskroppar i fyra våningar, med vardera 30 lägenheter i storleken 29-70 kvadratmeter. I anslutning till bostäderna byggs också tillhörande, cykelrum, miljöstation och 176 parkeringsplatser.

Lamellhusen kommer att byggas med stort fokus på hållbara material- och konstruktionsval. De kommer att miljömärkas enligt Svanen och får låg energianvändning.

− NCC och Skellefteå kommun har ett nära och välfungerande samarbete i det här projektet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för SBB att kunna bidra med social infrastruktur som verkligen behövs till följd av den kraftiga expansionen i kommunen, säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, SBB.

Byggstart planeras till hösten 2022 och inflyttning sker löpande med start i första huset under 2024. Affären order registreras i fjärde kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.


Källa: NCC