Byggstart för lägenheter i Malmö och Burlöv


2022-01-03

Visionsbild över Sege Park (bilden är en illustration).
Bild: Trianon
Visionsbild över Sege Park (bilden är en illustration).

Nu har spaden satts i marken för två nya kvarter i Malmö, dels kvarteret Badmössan med 73 lägenheter i Hyllie, dels kvarteret Centralköket 1 med 65 lägenheter i Sege park. I januari sätts spaden i marken för kvarteret Hanna i Burlöv med 111 lägenheter. Samtliga 249 lägenheter planeras att byggas med investeringsstöd för rimliga hyror.

På Hyllieäng utvecklar Trianon tillsammas med Peab 73 lägenheter nära grönytor, kommunikationer och service. Detta är en viktig pusselbit i arbetet med att bygga Malmö helt och förbinda Kroksbäck/Holma med nya Hyllie.

I Sege park, Malmös nya skyltfönster för hållbara bostadslösningar, utvecklar Trianon tillsammans med Otto Magnusson 65 lägenheter med träfasad, rimliga hyror och tillgång till delningstjänster för en klimatsmart livsstil.

I kvarteret Hanna vid Burlövs nya centralstation vann Trianon en markanvisningstävling tillsammans med arkitektbolaget Fojab våren 2020. Här kommer ett hybridkvarter växa fram med 55 hyresrätter, 56 bostadsrätter och kommersiella lokaler som utvecklas med Betonmast som byggentreprenör.

Samtliga bostadsprojekt planeras att byggas med det statliga investeringsstödet, som avskaffas efter årsskiftet. Syftet med investeringsstödet har varit att möjliggöra byggande av hyresrätter med rimliga hyror.

– Vi är glada att äntligen få sätta spaden i marken i både Sege park, Hyllie och snart även i Burlöv. Extra glada är vi att vi hinner få in ansökningarna för investeringsstöd innan årsskiftet, vilket möjliggör att även hushåll med låga inkomster kan efterfråga en nyproducerad lägenhet i Malmö och Burlöv. Att kunna erbjuda prisvärda bostäder är en viktig del i Trianons affär och hållbarhetsarbete, säger Trianons affärsutvecklingschef Anna Heide.


Källa: Trianon