Fasadgruppen får uppdrag av HSB Brf Vikingen att energirenovera 15 flerfamiljsfastigheter


2022-01-05

Brf Vikingen.
Bild: Fasadgruppen
Brf Vikingen.

Fasadgruppens dotterbolag SmartFront AB har fått i uppdrag att genomföra en omfattande exteriörrenovering och energieffektivisering av Brf Vikingen i Handen utanför Stockholm. Projektet omfattar totalentreprenad på 15 fastigheter med totalt 314 lägenheter. Arbetet påbörjas omgående och kommer att pågå i 3 år.

Brf Vikingen i Handen uppfördes år 1964-65 och är i gott skick, men som i många äldre fastighetsbestånd finns det ett stort behov av att energieffektivisera och renovera fasaden. I samband med sin fasadrenovering, såg föreningen en möjlighet att minska fastighetens miljöpåverkan genom att välja energismarta åtgärder. SmartFronts uppdrag är omfattande och inbegriper hela fastighetens yttre skal. Ordervärdet uppgår till 91 mkr exkl. optioner.

I projektet installeras nya ytskikt på fasaden som ska omputsas, målas och isoleras med mineralull. Fönster byts ut till extra ljudisolerade och utöver det kommer balkongrenovering ske med installation av nya räcken och inglasning som tillval. Även en takhöjning av 3 fastigheter inklusive montage av ny ventilation ingår i projektet.

– Vi är glada att ha fått förtroendet från Brf Vikingen och stolta att ytterligare en stor bostadsrätt satsar på energieffektiviserande åtgärder i samband med en fasadrenovering. Vårt mål är att sänka energiförbrukningen i fastigheterna med minst 35 procent och därmed minska utsläpp av koldioxid. Vår vision är att kunna bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva fastigheter som i sin tur leder till en tyst och behaglig boendemiljö, säger Stefan Forsberg VD på SmartFront.

– Fasadgruppen har som helhetsleverantör en fantastisk möjlighet att axla just den här typen av energieffektiva projekt med energismarta renoveringar för fastigheten, vilket är något som bostadsrättsföreningar alltmer satsar på, säger Peter Polland, affärsområdeschef för Fasadgruppen Öst.


Källa: Fasadgruppen